Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Z Erasmusem po Europie - sopoccy seniorzy we Włoszech

Nazwa mobilności: „Z Erasmusem po Europie -  sopoccy seniorzy we Włoszech”
ID mobilności: 26604-MOBGRP-0001
Numer projektu: 2023-1-PL-KA121-ADU-000126604
Numer akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-ADU-000105729
Okres realizacji projektu: 01.06.2023-31.08.2024
Program: Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl)
Sektor: Edukacja dorosłych
Typ akcji: KA120-ADU-Akredytacja Erasmus w sektorze edukacji dorosłych

 

Opis projektu

Projekt "Z Erasmusem po Europie - sopoccy seniorzy we Włoszech" stanowi inicjatywę, która ma na celu promowanie wartości integracji, różnorodności, tolerancji oraz demokratycznego uczestnictwa w kontekście wspólnego europejskiego dziedzictwa. W ramach tego projektu, seniorzy z Sopotu będą mieli okazję uczestniczyć w wymianie kulturowej, która skupia się na bogactwie różnic między narodami i jednocześnie podkreśla ich wspólne dziedzictwo. Będą m.in. uczestniczyć w warsztatach z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włoszech/Novary.

Głównym celem tego wyjazdu do Włoch jest stworzenie warunków, aby uczestnicy projektu mieli szansę nawiązać bezpośredni kontakt z inną kulturą, zrozumieć jej specyfikę oraz wymieniać się doświadczeniami z włoskimi mieszkańcami. Poprzez taką interakcję projekt wspiera wartości integracyjne, umacniając więzi między społecznościami europejskimi. Ważnym aspektem jest również upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności. Poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych,  warsztatach, seniorzy z Sopotu zdobywają głębsze zrozumienie dla historii i tradycji włoskich, a jednocześnie mają okazję dzielić się własnymi doświadczeniami. Podkreślenie roli tolerancji i demokratycznego uczestnictwa stanowi kluczowy element projektu. Seniorzy uczą się otwartości na różnice, szanowania innych perspektyw oraz aktywnego udziału w demokratycznym życiu społecznym. W rezultacie, projekt "Z Erasmusem po Europie - sopoccy seniorzy we Włoszech" nie tylko wzbogaca życie uczestników poprzez niezapomniane doświadczenia kulturowe, ale również przyczynia się do promowania ważnych wartości, które stanowią fundament wspólnoty europejskiej.

Aktualności

 

Załączniki

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.