Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Praktyki zawodowe SMart Studio

„SMArt Studio”  jest Firmą Symulacyjną, która zajmuje się działalnością usługową i handlową. Swoim działaniem obejmuje:

 • szeroko pojęte multimedia (projektowanie graficzne, fotografię, tworzenie stron  internetowych i aplikacji, reklamę)
 • projekty graficzne na potrzeby druku i ekspozycji na nośnikach elektronicznych
 • typowe działania agencji kreatywnych, graficznych i marketingowych
 • handel sprzętem technicznym, multimedialnym

Firma Symulacyjna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt biurowy, specjalistyczne programy komputerowe i platformy internetowe (m.in. Moodle, Zoom, MS Teams) wykorzystywane na rynku pracy. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie odbywają w niej praktykę zawodową, której zaliczenie stanowi jeden z warunków ukończenia kursu.

Praktyki zawodowe Firmie Symulacyjnej SMArt Studio dla słuchaczy CKU w Sopocie przeprowadzane są w ramach następujących kwalifikacji zawodowych:

 1. EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 2. EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
 3. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 4. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 5. INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 6. AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 7. AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych