Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Praktyka zawodowa: Technik rachunkowości

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 1. poznawanie i przestrzeganie zasady i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy,
 3. sporządzanie dokumentacji kadrowej,
 4. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 5. rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 6. prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 7. prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 8. prowadzenie uproszczonych form rachunkowości,
 9. prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 10. obsługa programów komputerowych kadrowo-płacowych, do prowadzenia uproszczonych form rachunkowości, do rozliczeń z ZUS.

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

 1. poznawanie i przestrzeganie zasady i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 3. ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 4. przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników,
 5. wycenianie składników aktywów i pasywów,
 6. ustalanie wyniku finansowego,
 7. sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 8. prowadzenie analizy finansowej,
 9. obsługa programów komputerowych księgowo-finansowych i magazynowych.