Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Fotografia

Kwalifikacja:  AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Zawód: technik fotografii i multimediów 343105

 • 570 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 160 godzin praktyki zawodowej

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie pracy z fotografią i projektowaniem graficznym.

Nauczy się:

 • pracować w studio fotograficznym,
 • pracować w ciemni cyfrowej i analogowej,
 • przygotowywać miejsca na potrzeby planu fotograficznego,
 • dobierać sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych,
 • rejestrować obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych,
 • posługiwać się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym,
 • dokonywać retuszu i montażu obrazów fotograficznych,
 • posługiwać narzędziami rysunkowymi i malarskimi,
 • świadomej pracy z walorem i światłocieniem,
 • stosować zasady kompozycji obrazu,
 • stosować zasady właściwego doboru barw.

Podstawowe narzędzia pracy:

 • aparat fotograficzny,
 • studio fotograficzne,
 • ciemnia analogowa,
 • ciemnia cyfrowa  (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, GIMP),
 • programy do przeglądania i zarządzania zdjęciami (min. IrfanView, Fastone Image Viewer, Adobe  Bridge),
 • ołówki, farby, kredki, węgiel.

Plan nauczania:

Lp.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Rejestrowanie obrazu fotograficznego
4.Stosowanie zasad kompozycji i estetyki obrazu
5.Tradycyjne techniki fotograficzne
6.Cyfrowe techniki fotograficzne
7.Przetwarzanie i publikacja obrazu
8.Tworzenie inspiracji fotograficznych