Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Programowanie

Kwalifikacje:

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Kwalifikacja:  INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Zawód: technik informatyk 351203

 • 420 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 120 godzin praktyki zawodowej

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie

 • tworzenia baz danych i administrowania nimi,
 • projektowania stron internetowych,
 • tworzenia aplikacji internetowych.

Nauczy się:

 • tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML,
 • formatowania stron z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy styli ( CSS),
 • tworzenia baz danych i administrowania nimi (MySQL, MS Access),
 • projektowania aplikacji internetowych (PHP, Java Script).

Lp.Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Podstawy obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego
4.Programowanie aplikacji internetowych
5.Projektowanie i tworzenie stron internetowych
6.Tworzenie baz danych i administrowanie bazami

 

Kwalifikacja:  INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
Zawód: technik programista 351406

 • 550 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 160 godzin praktyki zawodowej

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie:

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Programista — inaczej koder, developer czy inżynier oprogramowania.Jest to osoba, która tworzy programy komputerowe w oparciu o konkretny język programowania (np. C++, Python, Java). Programiści zazwyczaj specjalizują się w jednym z nich.

Lp.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Podstawy obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego
4.Projektowanie obiektowe
5.Projektowanie oprogramowania
6.Programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych
7.Programowanie i testowanie aplikacji desktopowych
8.Programowanie i testowanie aplikacji mobilnych
9.Testowanie i dokumentowanie aplikacji