Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

SOPOCKI MODEL DORADZTWA ZAWODOWEGO

„PRZYSTANEK PRACA” SOPOCKI MODEL DORADZTWA ZAWODOWEGO

 „Przystanek Praca” to publikacja opisująca doradztwo zawodowe jako narzędzie, które trafia do szkół w celu realnego wspierania młodych osób w zwinnej, satysfakcjonującej adaptacji do nieustannie zmieniającego się rynku pracy w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

Sopocki Model doradztwa zawodowego ma charakter otwarty, jest początkiem projektowania usługi edukacyjnej, która w dialogu oraz sukcesywnym testowaniu jest i będzie wdrażana w sopockich szkołach.

Niniejsza publikacja pokazuje jak w prosty sposób realizować doradztwo zawodowe w szkole angażując do współpracy dynamicznie zmieniające  się środowisko biznesowe.

Model powstał w ramach Projektu „Dobra szkoła = Dobry zawód, atrakcyjna praca”*. Jest efektem współpracy lokalnych partnerów: Centrum Kształcenia Ustawicznego; sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, partnerów z sektora edukacji, biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Bez otwartego dialogu i wymiany doświadczeń publikacja ta nie powstałaby!

Zapraszamy do współpracy!

 

AUTORZY / EKSPERCI MERYTORYCZNI 

Agnieszka Marusiak – doradca zawodowy, CKZiU nr 1 w Gdańsku – Centrum Rozwoju Talentów

Damian Orzeł – koordynator ds. szkolnictwa, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

Magdalena Wójtowicz – wiceprezes zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Inkubator STARTER

Katarzyna Brachowska-Przeniosło — psycholog, trener i konsultant biznesu, wykładowca USWPS, Grupa NAVIGO

Anna Dukowska — konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

KONSULTACJA MERYTORYCZNA

Alina Urbańska – konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator”, CKZiU Chojnice

KOORDYNACJA PRAC NAD MODELEM

Anna Dukowska — konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

 

* Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16 oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Miasta Sopotu.

Czas realizacji: 15 grudnia 2016 r. – 14 października 2021 r.

Materiały do pobrania: