Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Kadry i płace

Kwalifikacja:  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Zawód: technik rachunkowości 431103

 • 450 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 140 godzin praktyki zawodowej

Uczestnik kursu nauczy się:

 • sporządzać dokumentację pracowniczą,
 • obliczać wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania,
 • rozliczać wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • stosować oprogramowanie kadrowo-płacowe,
 • prowadzić ewidencje podatkowe,
 • sporządzać deklaracje podatkowe,
 • stosować oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych,
 • sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • stosować program do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Programy księgowe:

 • InsERT GT Gratyfikant GT – Kadry i płace,
 • InsERT GT Rachmistrz GT – Uproszczone formy księgowości

 

Plan nauczania:

Lp.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Ekonomia i statystyka
4.Rozliczenia z kontrahentami i bankami
5.Polityka kadrowa
6.Sporządzanie listy płac i rozliczanie wynagrodzeń
7.Rozliczenia z ZUS
8.Podatki i inne daniny publiczne
9.Uproszczone formy rachunkowości