Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

„Z Erasmusem po Europie” - Akredytacja Programu Erasmus+

Okres realizacji:  2023-2027
Numer akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-ADU-000105729

Program: Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl)
Sektor: Kluczowa Akcja 1 - Sektor Edukacja dorosłych (ADU), Konkurs o Akredytację w sektorze Edukacja dorosłych w ramach akcji 1. programu Erasmus+ w konkursie 2022

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie jest jedną z 22 instytucji w Polsce, które w 2023 roku otrzymały Akredytację Programu Erasmus+ w sektorze edukacji dorosłych. Dzięki temu CKU Sopot, w tym Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku wesprze swoich słuchaczy poprzez udział w mobilnościach zagranicznych.

W ciągu najbliższych czterech lat dzięki realizowanym projektom w ramach akredytacji planujemy objęcie mobilnościami blisko 100 uczestników związanych z CKU Sopot/SUTW (słuchacze i kadra).

Głównym celem naszych działań będzie:

  • Promowanie wartości włączenia społecznego i różnorodności, propagowanie tolerancji oraz zachęcanie do aktywnego udziału w życiu demokratycznym - poprzez te działania będziemy dążyć do stworzenia otoczenia sprzyjającego równości i akceptacji różnic, a także wspierania zaangażowania społecznego w demokratycznych procesach.
  • Upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności – poprzez rozwijanie działań edukacyjnych poszerzających świadomość kulturową i historyczną, kształtowanie poczucia wspólnoty europejskiej, promowanie dziedzictwa i różnorodności, budowanie mostów między kulturami i pogłębianie wzajemnego zrozumienia.

Działania te stanowią integralną część działań Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a przyznana akredytacja umożliwia skuteczną realizację tych celów na przestrzeni najbliższych lat.

Czym jest akredytacja?

  • Dla CKU? - uzyskanie certyfikatu akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze edukacji dorosłych to zapewnienie, że nasza instytucja jest wiarygodna i posiada odpowiednie doświadczenie oraz zasoby, aby skutecznie realizować projekty w wymiarze międzynarodowym.
  • Dla uczestników? - akredytacja poprzez udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych daje uczestnikom szanse na zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie horyzontów kulturowych.

 

W ramach akredytacji planujemy cykl projektów „Z Erasmusem po Europie - sopoccy seniorzy w …”.

Na bieżąco będziemy informować o rekrutacji do udziału w projektach mobilnościowych.

 

Projekty w ramach akredytacji:

 

 


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.