Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Rekrutacja nr 2 – Wyjazd „Z Erasmusem po Europie - sopoccy seniorzy w Hiszpanii”

Ogłoszenie rekrutacyjne nr 2 z dn. 07.03.2024 r.

„Z Erasmusem po Europie - sopoccy seniorzy w Grenadzie/Hiszpanii”

Zapraszamy zainteresowanych słuchaczy SUTW do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazd „Z Erasmusem po Europie - sopoccy seniorzy w Grenadzie/Hiszpanii”. To niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w mobilności edukacyjnej, która daje szansę na odkrycie nowych miejsc, kultur oraz wszechstronny rozwój. Stwórz wspomnienia z Erasmusem+ na całe życie!

Rozpoczęcie rekrutacji: 19 marca 2024 (Sekretariat SUTW, pokój nr 6, godz. 10.00 – 14.00)

Miejsce składania formularza zgłoszeniowegoTylko sekretariat SUTW, pokój nr 6 (w innych miejscach np. sekretariat Dyrektora, pokój Zespołu ds. projektów lub inne, kwestionariusze nie będą rozpatrywane)

Kryteria rekrutacji:

- status słuchacza SUTW przynajmniej od października 2022 roku

- nieuczestniczenie w wyjazdach w ramach programu Erasmus+ organizowanych przez CKU Sopot w latach ubiegłych

- posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. dowód osobisty lub paszport (ważny min. do końca listopada 2024 roku)

Decyduje kolejność zgłoszeń

Termin wyjazdu: między 10 a 24 maja 2024 (ostateczny termin zostanie podany po ogłoszeniu listy uczestników)                                                                                                                                                                        

Czas trwania: 7 lub 8 dni (włączając w to dni podróży, podróż samolotem)

Miejsce docelowe: Granada, Hiszpania

Jak wziąć udział w rekrutacji:

  1. Zgłoś się do sekretariatu SUTW pokój nr 6  i wypełnij na miejscu krótki formularz zgłoszeniowy
  2. Limit zgłoszeń: 12 (10 pierwszych osób zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu, pozostałe 2 zostaną wpisane na listę rezerwową)                                                                                                          

 

Termin ogłoszenia listy wstępnie zakwalifikowanych: 20.03.2024 godz.12.00 (termin może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się rekrutacji)

21 marca do godz. 12 - prawdopodobny termin podpisania umów z każdym uczestnikiem mobilności

Ogłoszenie listy ostatecznie zakwalifikowanych: 25.03.2024 r. do godz. 12.00                                        

WAŻNE! Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się regulaminem rekrutacji uczestników mobilności osób dorosłych w ramach Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027

 

„Z Erasmusem po Europie, sopoccy seniorzy we Hiszpanii”- projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027, Program: Erasmus+, Typ akcji: KA120-ADU-Akredytacja Erasmus w sektorze edukacji dorosłych. Numer akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-ADU-000105729, Numer projektu: 2023-1-PL-KA121-ADU-000126604. Okres projektu: 01.06.2023-31.08.2024.