Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

SenQuality – Zaplanuj jesień swojego życia

Nazwa projektu: SenQuality – Zaplanuj jesień swojego życia
Oryginalna nazwa projektu: SenQuality – Preparation for Later Life
Okres realizacji projektu: od 01.12.2020 do 28.02.2023 (27 miesięcy)
Program: Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl)
Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – projekty wielostronne realizowane przy udziale polskich instytucji
Typ projektu: Współpraca szkół – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej 
Nr projektu:
2020-1-DE02-KA204-007435

 

Przygotowany do starości?

Projekt Sen Quality powstał, aby podnosić świadomość i zachęcać do planowania życia jesieni życia.

 

Potrzeba projektu:

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, które można zaobserwować w całej Europie. Spadek liczby urodzeń w połączeniu z wydłużeniem średniej długości życia prowadzi do znacznego wzrostu grupy wiekowej 65+. Stwarza to konieczność przygotowania się do życia po osiągnięciu wieku średniego (tj. między 40 a 65 rokiem życia). Z jednej strony stanowi to wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej, z drugiej zaś skutkuje zwiększoną odpowiedzialnością ludzi za przygotowanie się do „późniejszego” etapu życia w celu zapewnienia sobie dobrobytu w tym okresie.

Badania pokazują, że aktywne planowanie późniejszego etapu życia i autorefleksja nad zmianami związanymi z wiekiem mogą pozytywnie wpływać na samopoczucie. Dlatego projekt SenQuality ma podnosić świadomość znaczenia planowania starości w pozytywny sposób i zaoferować indywidualne, łatwo dostępne i elastyczne narzędzie do takiego planowania.

Sen Quality ma na celu nie tylko podnoszenie świadomości ludzi na ten temat, ale przede wszystkim zachęcać do planowania starości.

Cele projektu:

 • podnoszenie świadomości wśród dorosłych i organizacji na temat znaczenia planowania starości,
 • motywowanie do podjęcia niezbędnych działań przygotowawczych do trzeciego i czwartego etapu życia,
 • opracowanie podręcznika, w którym określone zostaną obszary, w których dorośli mogą przygotować się do jesieni życia,
 • stworzenie platformy cyfrowej opartej na autorefleksji dla samodzielnego planowania jesieni życia,
 • dostarczenie narzędzia do tworzenia planu działania, zgodnego z osobistymi celami planującego.

WPŁYW

 • Zrozumienie potrzeby przygotowywania się do starości w różnych dziedzinach życia
 • Większa akceptacja praktycznych zastosowań przygotowujących do zmian związanych z wiekiem
 • Motywacja do podjęcia działań przygotowawczych
 • Inicjatywa do nauki i aktywnej refleksji nad przyszłością
 • Zaoferowanie nowego i atrakcyjnego narzędzia online do planowania jesieni życia
 • Zrozumienie europejskiego wymiaru problemu demograficznego oraz konieczności przygotowywania się do starości poprzez porównanie sytuacji i przykładów dobrych praktyk z innych krajów

GRUPY DOCELOWE

 • Bezpośrednie: dorośli w średnim wieku, aktywni seniorzy
 • Pośrednie: edukatorzy, doradcy zawodowi, psychologowie, pracownicy domów kultury, specjaliści pracujący w tematach związanych ze starzeniem się
 • Interesariusze: władze lokalne i regionalne w krajach organizacji uczestniczących w projekcie, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia zajmujące się wspieraniem osób starszych, uniwersytety, w tym uniwersytety trzeciego wieku, ośrodki badawcze, dostawcy usług edukacyjnych dla dorosłych

 

PARTNERZY

 • Wisamar, Lipsk, Niemcy – instytucja edukacyjna non-profit działającą w zakresie kształcenia zawodowego, kulturowego i kształcenia dorosłych działająca w obszarze rynku pracy i integracji społecznej, edukacji osób starszych, mobilności i doradztwa w zakresie mobilności oraz jako biuro dla wielu projektów finansowanych ze środków UE. https://www.wisamar.de/
 • Polygonal, Włochy – organizacja non-profit działająca na obszarach wiejskich na południe od Rzymu (Włochy). Pracownicy organizacji skupiają się na działaniach oddolnych związanych z danymi, wsparciu ICT dla grup pozbawionych praw oraz na monitoringu obywatelskim. Główne obszary działania związane są z innowacyjnymi praktykami w edukacji cyfrowej na rzecz zmian społecznych dla kobiet, dorosłych, migrantów i mniejszości społecznych. Organizacja prowadzi młodzieżowy dom kultury dedykowany studentom i młodym ludziom. https://www.polygonal.ngo/public-makers/
 • p-consulting.gr, Patras/Grecja – firma informatyczna, szkoleniowa i konsultingowa świadcząca wysokiej jakości usługi informatyczne i konsultingowe w ujęciu biznesowym dla firm i przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki; prowadząca usługi szkoleniowe zaspokajające potrzeby różnych grup docelowych i usługi IT, koncentrujące się na rozwoju stron internetowych i tworzeniu internetowych platform szkoleniowych, a także zarządzaniu i rozwoju usług projektowych, głównie zorientowanych na poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych, którzy należą do grup wrażliwych społecznie.
  https://www.p-consulting.gr/
 • Cypryjskie Centrum Rozwoju Kompetencji / CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS (COMCY) Cypr – organizacja non-for-profit założona w 2014 roku w Nikozji, działająca w obszarach: szkolenia, badania, rozwój. Wizją COMCY jest wspieranie kompetencji społecznych i biznesowych różnych grup docelowych (jednostek oraz organizacji) poprzez innowacyjne rozwiązania i metody szkoleniowe. COMCY posiada doświadczenie w działalności szkoleniowej i rozwojowej (na poziomie krajowym i unijnym), a także wiedzę specjalistyczną i kompetencje w ww. Zakresie poprzez sieć ekspertów, dostęp do bezpośrednich i pośrednich grup docelowych.
  https://www.comcy.eu/
 • DomSpain Consulting, Reus/Hiszpania – organizacja zajmująca się szkoleniem i rozwojem osób, działająca na poziomie krajowym i europejskim. DomSpain to grupa edukatorów z doświadczeniem w realizacji krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych.
  http://domspain.eu/
 • Centrum Europejskie ALMA MATER w Maribor/Alma Mater Europaea – ECM (AMEU ECM), Słowenia to niezależna uczelnia wyższa, która została utworzona w 2007 roku jako Europejskie Centrum w Maribor. AMEU ECM jest założona i akredytowana w Słowenii jako autonomiczna, niedochodowa instytucja szkolnictwa wyższego. Od 2012 roku jest pod patronatem akademickim i instytucjonalnym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki jako kampus w Słowenii.
  https://en.almamater.si/
 • CKU Sopot, Polska, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie – publiczna placówka kształcącą osoby powyżej 18 roku życia. CKU Sopot oferuje formalne, nieformalne i pozaformalne możliwości uczenia się. Świadczy usługi dla różnych grup docelowych: młodzieży, dorosłych, nauczycieli, bezrobotnych, seniorów, niepełnosprawnych i innych. Oprócz szkół dla dorosłych w centrum funkcjonują: Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku; Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Zespół ds. Projektów Międzynarodowych; Stowarzyszenie: „Praca-Edukacja-Zdrowie”, Firma Symulacyjna „SMArt Studio” Sp. z o.o., Biuro powiatowego konsultanta ds. rozwoju edukacyjno-zawodowego, Biuro asystentek międzykulturowych, a także biblioteka tradycyjna i biblioteka narzędzi edukacyjnych dla doradców zawodowych. https://www.ckusopot.pl/

 

Planowane rezultaty:

 • R1: Poradnik „Zaplanuj jesień życia” to pakiet informacyjny zawierający konkretne informacje, przykłady dobrych praktyk i porady dotyczące dziewięciu dziedzin istotnych podczas przygotowania do starości. Celem poradnika jest motywowanie dorosłych do zastanowienia się nad przygotowaniem do czwartego etapu ich życia oraz uzyskanie inspiracji i pomysłów na własne działania przygotowawcze. Poradnik stanowi również podstawę do wypracowania innych produktów projektu SenQuality: narzędzia do analizy i refleksji (IO2 – rezultat nr 2 projektu) oraz platformy przygotowującej do jesieni życia (IO3 – rezultat nr 3 projektu).
 • R2: Refleksja nad starością: metodologiczne ramy dla oceny przygotowań do czwartego etapu życia. Narzędzie oceny oparte na autorefleksji nad dziewięcioma domenami życia, które ma zapewnić ramy do analizy i prowadzić do konkretnego planu działania planowania późniejszego etapu życia. Narzędzie uwzględnia m.in. indywidualną sytuację planujących, ich obawy, motywacje, cele i wartości.
 • R3: Szkolenie on-line – platforma internetowa, która łączy informacje i inspiracje w pakiet informacyjny z narzędziem do autorefleksji. Osoby planujące otrzymają zaprezentowane w przystępny sposób informacje na temat planowania starości i zostaną zaproszone do refleksji nad swoją obecną sytuacją w dziewięciu domenach życia. Pytania i zabawne interaktywne podejście pomogą stworzyć indywidualny plan działania.

 

Projekt SenQuality  i wszystkie jego produkty odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji.

Więcej na stronie internetowej projektu: https://senquality.eu/pl/

senquality
logo erasmus+
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Adres
ul. Tadeusza Kościuszki 22-24
81-704 Sopot
Dane kontaktowe

tel: 58 551 17 13
tel/fax: 58 551 00 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © Wszelkie prawa zasteżone | Mapa strony

Projekt i realizacja. Strony WCAG dla instytucji - itee.pl