1We wtorek 8 października 2019 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zgromadzonych gości, wykładowców i słuchaczy powitała dyrektor Pani Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak. Nowi studenci otrzymali indeksy z rąk prezydenta Pana Jacka Karnowskiego. Wykład inauguracyjny "Filozofia Ikigai czyli sekret długiego i szczęśliwego życia" wygłosiła Pani Katarzyna Kozłowska. Głównym celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest upowszechnianie aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej seniorów, promowanie wśród nich zdrowego trybu życia i dbałości o utrzymywanie relacji międzyludzkich.

Nasz Sopocki UTW od wielu lat spełnia te wszystkie funkcje, czego dowodem jest niesłabnące zainteresowanie uczestnictwem w organizowanych tu zajęciach.Oferta SUTW jest bardzo bogata, studenci mogą uczestniczyć w wykładach z zakresu psychologii, historii sztuki, religioznawstwa, lektoratach językowych, zajęciach komputerowych, gimnastycznych, tanecznych i wielu warsztatach artystycznych. Tygodniowo oferujemy prawie 200 godzin zajęć, w których regularnie uczestniczy ponad 870 seniorów!