Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Projekt INCAS

PROJEKT INCAS – Podnoszenie jakości międzynarodowych praktyk zawodowych
(ang.
Increasing Impact in International Work Placements)

Projekt INCAS współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu  Erasmus+, 

Edukacja dorosłych, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Termin realizacji: 01 11 2018- 31 01 2021

Nr projektu: 2018-1-UK01-KA204-048219

Projekt ma na celu poprawę jakości międzynarodowych praktyk zawodowych poprzez dostosowanie istniejących zasobów, metod, systemów i narzędzi do indywidualnych potrzeb uczestników mobilności.

Badania wykazały, że uczestnictwo w zawodowych praktykach zagranicznych (doświadczenie życia i pracy w innym kraju) prowadzi do wzrostu możliwości zatrudnienia. Uczestnictwo w międzynarodowej mobilności jest większym wyzwaniem dla młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji socjalno-bytowej, którzy wypadli z systemu kształcenia nie kończąc szkół, co dowodzi, że z tej grupy w takich praktykach uczestniczy stosunkowo niewiele osób.

Projekt INCAS jest skierowany do osób w wieku 18-30 lat, będących w grupie ryzyka nieukończeniem szkoły z powodu licznych trudności w obszarze społecznym i ekonomiczno-gospodarczym. Korzyści płynące z międzynarodowych praktyk zawodowych mogą mieć istotny wpływ na życie poszczególnych osób. Jeden z uczestników KA1 z Doncaster College w Wielkiej Brytanii określił to doświadczenie jako „zmieniające życie”.

Projekt INCAS skierowany jest nie tylko do osób  uczących się, ale także dla ich nauczycieli, trenerów oraz pracodawców.

Planowane rezultaty projektu: zestaw narzędzi online przydatnych do organizacji, odbywania i oceny międzynarodowych praktyk, aplikacja na telefon komórkowy

Kraje organizacji partnerskich: Francja, Irlandia, Niemcy, Polska, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy

Więcej informacji: https://incas.erasmus.site/pl/

incas erasmus