Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

TABASCO – stop cyberprzemocy wśród młodzieży

Nazwa projektu: TABASCO – stop cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży
Numer projektu: 2020-1-NL01-KA226-SCH-083054
Oryginalna nazwa projektu: A Targeted Anti-Bully Approach in Schools by Campaigning and Organising (TABASCO)
Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 do 31.08.2023 (30 miesięcy)
Program: Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl)
Sektor: Edukacja Szkolna
Akcja 2:  Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226)

Charakterystyka projektu:

Projekt TABASCO odnosi się do priorytetu horyzontalnego: „Innowacyjne praktyki w erze cyfrowej”.

Internet stwarza nam dużo możliwości: robienia zakupów, nauki, współpracy online, kontaktów w czasie wolnym, rozrywki. Znaczenie tych możliwości rośnie. Jednocześnie coraz więcej mówimy o narastającym problemie cyberprzemocy. Internet jest wszak pełen ryzyka i niebezpieczeństw.

Partnerzy projektu TABASCO z Bułgarii, Portugalii, Polski, Rumunii oraz Włoch i Niderlandów przez 2,5 roku wspólnie promowanie uczciwe zachowania użytkowników mediów społecznościowych w sieci, podnosili świadomość lokalnych społeczności na temat zjawiska cyberprzemocy oraz tego jak możemy sobie z nim radzić i jak próbować jemu zapobiegać.

Młodzi ludzie jako użytkownicy mediów społecznościowych są narażeni na zagrożenia, z których większości nie zdają sobie sprawy (m.in. brak ochrony przed szkodliwymi treściami i zachowaniami, nieprzyjazne dla prywatności ustawienia domyślne urządzeń, różne formy prześladowania w Internecie, pornografię, dyskryminujące wypowiedzi, utrwalanie stereotypów, stalking, cyberprzestępczość).

Nie tylko młodzi ludzie często nie wiedzą, dlaczego i w jaki sposób dane osobowe podawane w Internecie są gromadzone, przetwarzane i przechowywane. Zalecenie CM/Rec(2012)4 Komitetu Ministrów dla UE w sprawie ochrony praw człowieka w odniesieniu do portali społecznościowych, mówi, że: „Serwisy społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w życiu dzieci i młodzieży, stanowiąc element rozwoju własnej osobowości i tożsamości, a także jako element ich uczestnictwa w debatach i działaniach społecznych. W tym kontekście dzieci i młodzież powinny być chronione ze względu na nieodłączną podatność na zagrożenia, która wynika z ich wieku”.

Im młodszy użytkownik, tym bardziej aktualne jest to zalecenie! Świadomość złożoności mediów społecznościowych jest niezbędna do zapobiegania nadużyciom. Edukacja w tym zakresie powinna rozpocząć się wcześnie i obejmować uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i inne osoby. Zgodnie z Deklaracją Paryską projekt TABASCO będzie promował czujność wobec zagrożeń.

Prześladowanie młodych ludzi w Internecie ma wpływ na ich rozwój osobisty i zdrowie psychiczne, szczególnie tych, którzy są marginalizowani i podatni na tego typu zagrożenia.

 

Najważniejsze rezultaty projektu:

Kampanie Przeciwko Cyberprzemocy zorganizowanie w każdym z krajów partnerskim były najważniejszym rezultatem tego projektu, ponieważ aktywnie zaangażowana była w nią młodzież. Dzieci i młodzież z sopockich szkół oraz ich nauczyciele uczestniczyli od początku do końca w działania organizowane w kampanię. Brali udział w konkursie na logo projektu, spotykali się na warsztatach, dyskusjach, debatach, testowali metodologię projektu, tworzyli własne grafiki i animacje na temat cyberprzemocy!

Kilka animacji komputerowych wykonanych przez uczestników projektu w Polsce:

Projekt TABASCO zakłada uczestnictwo uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, opiekunów i wszystkich innych zainteresowanych problemem cyberprzemocy, jako jednej z form przemocy wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie instrumenty stworzone w ramach projektu mają odpowiadać na zgłoszone potrzeby młodych ludzi. W ramach TABASCO zorganizowane zostały spotkania i warsztaty dla nauczycieli. Ponadto opracowano i zebrano w jednym miejscu narzędzia mogące wesprzeć nauczycieli, rodziców, opiekunów i innych jak wykrywać nadużycia w sieci oraz jak wspierać młode ofiary. Projekt ma także zwrócić uwagę innym zainteresowanym jakie konkretne środki i narzędzia opracowane w ramach projektu Tabasco są skuteczne w walce z cyberprzemocą.

Polecamy zbiór WEBQUESTÓW mających pomóc w codziennej pracy z młodymi ludźmi.

Te i inne rezultaty projektu dostępne w językach angielskim, bułgarskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, niderlandzkim i włoskim dostępne są na:

Napisali o nas:

Aktualności projektu:

W ramach działań poprojektowych, kontynuując pracę w zakresie przeciwstawianiu się cyberprzemocy  wśród dzieci i młodzieży, CKU Sopot zaangażowało się w inicjatywę pt.:"Witaj w domu-przystanek Sopot". 27 listopada 2023 roku wzięliśmy udział w wydarzeniu, które swoim programem nawiązuje do tak istotnego problemu jakim jest cyberuzależnienie oraz nieetyczne zachowanie w sieci. Relacja z tego wydarzenia: kliknij. Ponadto, jako że temat cyberbezpieczeństwa jest wszechobecny i dotyczy każdego, to w dniu 28 listopada 2023 roku w CKU Sopot zorganizowano spotkanie dla seniorów, na którym poruszono temat cyberbezpieczeństwa oraz świadomości zagrożeń. Temat jest ciągle aktualny, zarówno wśród młodych jak i starszych. To tylko potwierdza zasadność projektu Tabasco i ukazuje dalsze kierunki, nad którymi należy się pochylić.

 

Organizacje partnerskie:

  • Stichting Katholieke Universiteit Brabant / Uniwersytet w Tilburgu, Niderlandy (koordynator)
  • European Center For Quality Ood, Bułgaria
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Polska
  • Agrupamento de Escolas José Estevão, Portugalia
  • Scoala Gimnaziala Mihai Dragan, Rumunia

Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca, Włochy

 

Projekt finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu: Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – projekty wielostronne realizowane przy udziale polskich instytucji, Typ projektu: Współpraca szkół – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Nr umowy: 2020-1-NL01-KA226-SCH-083054.