Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

DOBRA SZKOŁA = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca

DOBRA SZKOŁA = Dobry Zawód, Atrakcyjna Praca

W okresie: 15 grudnia 2016 r. – 14 stycznia 2023 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie realizowany jest projekt  Gminy Miasta Sopotu pt.: „Dobra Szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w powiecie Sopot m.in. poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami i szkołami wyższymi.

W projekcie wsparcie ma uzyskać blisko 360 osób – zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, uczniów i nauczycieli ZSH Sopot.

Podstawową ofertą będą płatne, 150-godzinne staże zawodowe dla uczniów w zawodach: technik eksploatacji  portów i terminali, technik logistyk, technik informatyk, technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa. Dodatkowo w ramach projektu realizowanych będzie wiele kursów. Wyposażone zostaną nowe pracownie specjalistyczne dla ww. zawodów i pracownia językowa. Uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach z pracodawcami wielu renomowanych firm z wybranej branży.

Również nauczyciele będą mogli wziąć udział w specjalnie przeznaczonych dla nich działaniach (staże, kursy, studia).

Ważnym elementem projektu będzie wypracowanie powiatowego systemu doradztwa zawodowego. 

Powyższe działania mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy, uczniów kończących szkoły zawodowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu:

O projekcie

W CKU Sopot i w ZSH Sopot realizowany jest projekt Gminy Miasta Sopotu, dofinansowany z Funduszy Europejskich: „DOBRA SZKOŁA = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

CEL GŁÓWNY PROJEKT:
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w powiecie Sopot poprzez m.in. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami i szkołami wyższymi.

OBSZAR REALIZACJI:
Gmina Miasta Sopotu

OKRES REALIZACJI:
15 grudnia 2016 r. – 14 października 2021 r. (projekt przedłużony do 14.01.2023 r.)

REALIZATORZY:
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Projekt skierowany jest dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU m.in.:

 • 336 – liczba uczniów kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
 • 23 – liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w Programie
 • 2 – liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:
1 432 743,00 zł (85%)
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

Projekt „Dobra szkoła” jest częścią większego przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi jeszcze inny projekt.

Projekt: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt: Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 3 731 334,22 zł

Dla kogo

UCZESTNICY/ UCZESTNICZKI PROJEKTU

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego.

W projekcie planuje się objęcie wsparciem:

 • 160 uczennic i 176 uczniów (łącznie 336)
 • 15 nauczycielek i 8 nauczycieli kształcenia zawodowego (łącznie 23)

Wsparcie skierowane jest do osób uczących się lub pracujących w ZSH Sopot w następujących branżach:  

 • Turystyka, sport i rekreacja (dla kierunków technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa)
 • Transport, logistyka i motoryzacja (dla kierunków technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali)
 • ICT i elektronika (dla kierunku technik informatyk)
Formy wsparcia

Podstawową ofertą będą płatne, 150-godzinne staże zawodowe dla uczniów w zawodach: technik eksploatacji  portów i terminali, technik logistyk, technik informatyk, technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa. Dodatkowo w ramach projektu realizowanych będzie wiele kursów. Wyposażone zostaną nowe pracownie specjalistyczne dla ww. zawodów i pracownia językowa. Uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach z pracodawcami wielu renomowanych firm z wybranej branży.

Przykładowe planowane kursy dla uczniów klas:

technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali

 • Kurs z przygotowania do pracy przy przeładunku materiałów niebezpiecznych
 • Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem
 • Kurs języka rosyjskiego zawodowego i hiszpańskiego zawodowego
 • Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Kurs obsługi wózków widłowych
 • Kurs języka angielskiego LCCI English for Business
 • „Wirtualne laboratoria” zarządzania logistyką
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży

technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

 • Kurs języka rosyjskiego zawodowego i hiszpańskiego zawodowego
 • Kurs języka angielskiego LCCI English for Business
 • Kurs wychowawców wypoczynku
 • Kurs animatorów czasu wolnego
 • Kurs asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej
 • Kurs baristy
 • Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Kurs języka migowego
 • Kursy umiejętności zawodowych (KUZ): „Rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej”
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży

technik informatyk

 • Kursy grafiki komputerowej
 • Kurs z zakresu administracji systemu linux
 • Kursy umiejętności zawodowych (KUZ-y) z zakresu kwalifikacji:
  – E.12: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  – E.13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie danymi
  – E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży    Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Gdańskiej, prowadzone przez wykładowców PG

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w ramach projektu będą mogli skorzystać ze szkoleń, kursów i studiów, których celem będzie podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji. 

Ważnym elementem projektu będzie wypracowanie powiatowego systemu doradztwa zawodowego. 

Powyższe działania mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy, uczniów kończących szkoły zawodowe.

Do pobrania

FORMULARZE – WERSJE AKTUALNE

PROGRAMY STAŻY ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW

pdf

Technik hotelarstwa

Rozmiar: 884,98 kb
pdf

Technik logistyk

Rozmiar: 910,81 kb
pdf

Technik informatyk

Rozmiar: 904,67 kb

PROGRAMY STAŻY ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI

pdf

Technik hotelarstwa

Rozmiar: 896,22 kb
pdf

Technik logistyk

Rozmiar: 900,24 kb
pdf

Technik informatyk

Rozmiar: 1,01 mb

Aktualności

Dokumenty dotyczące kursów dla uczniów

Napisali o nas: „Dobry zawód to dobra praca”. Sopockie szkoły pomogą w rozwoju.

02.03.2018 na portalu Trojmiasto.pl ukazał się artykuł na temat realizowanego przez nas projektu.

„Dobre przygotowanie do wykonywania zawodu to główny cel szkół branżowych oraz niewątpliwy atut późniejszych absolwentów na rynku pracy – dlatego sopockie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespół Szkół Handlowych realizują program „Dobra Szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”. Dzięki niemu uczniowie mogą odbywać staże i spotkania u potencjalnych przyszłych pracodawców, a nauczyciele nieustannie podnosić kompetencje m.in. w zakresie doradztwa zawodowego.”

Więcej na: Link do artykułu

Zachęcamy do przeczytania!

Kontakty

Sekretariat projektu
miejsce obsługi uczestników projektu

Zespół Szkół Handlowych im. Danuty Siedzikówny ”Inki”
ul. Niepodległości 749
81-840 Sopot
Sekretariat, I piętro, tel. 58 551 40 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00

Biuro projektu
miejsce pracy osób zajmujących się realizacją projektu

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
ul. T. Kościuszki 22/24
81-704 Sopot
pokój nr 03, tel. 58 551 00 11, faks 58 551 00 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.