Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie.

CKU Sopot
ul. Tadeusza Kościuszki 22-24,   81-704 Sopot
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
58 551-00-11

Inspektor Ochrony Danych
Sabina Baczyńska
ul. Tadeusza Kościuszki 22-24,   81-704 Sopot – pokój nr 9
58 551 00 11 wew. 46

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, zgodnie z przepisami:
 • 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000)
 • 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 i 1000)
 • 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia RODO

 

 1. Monitoring złożony jest z 17 całodobowych kamer przemysłowych (obejmujących wizję, bez głosu), o podanym poniżej zasięgu:
 1. miejsca zewnętrzne:
  – parking szkolny graniczący z koleją SKM (szt. 4)
  – wejście główne Szkoły – schody (szt. 2)
  –  kamery z przodu budynku (od ul. Kościuszki) obejmujące m.in. bramę wjazdową, furtkę (szt. 4)
 2. miejsca wewnątrz budynku:
  – portiernia (parter) – widok na hol wejściowy, korytarz oraz schody ewakuacyjne (szt. 3)
  – Uniwersytet Trzeciego Wieku (wysoki parter) – widok na korytarz oraz schody (szt. 3)
  – korytarz przed Aulą (sala nr 04) – (szt.1)
 1. Dane osobowe przechowywane są przez dwa tygodnie od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Informacje z monitoringu mogą być wykorzystane jedynie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 5. Zapisy z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.