Projekty realizowane
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Projekt: Dobra Szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca

header

W okresie: 15 grudnia 2016 r. - 14 października 2021 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie realizowany jest projekt  Gminy Miasta Sopotu pt.: „Dobra Szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w powiecie Sopot m.in. poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami i szkołami wyższymi.

W projekcie wsparcie ma uzyskać blisko 360 osób – zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, uczniów i nauczycieli ZSH Sopot.

Podstawową ofertą będą płatne, 150-godzinne staże zawodowe dla uczniów w zawodach: technik eksploatacji  portów i terminali, technik logistyk, technik informatyk, technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa. Dodatkowo w ramach projektu realizowanych będzie wiele kursów. Wyposażone zostaną nowe pracownie specjalistyczne dla ww. zawodów i pracownia językowa. Uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach z pracodawcami wielu renomowanych firm z wybranej branży.

Czytaj więcej...

Projekt SLSinVET / ReWrVET

erasmus logoPROJEKT SLSinVET – WSPIERANIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA I CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM
TYTUŁ PROJEKTU (PL): Wspieranie umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem w kształceniu i szkoleniu zawodowym
TYTUŁ PROJEKTU (EN): Supporting language skills in vocational education and training
SKRÓT: SLSinVET
PROGRAM: w ramach programu ERASMUS +
AKCJA: KA2 Partnerstwa strategiczne
ROLA CKU SOPOT: Partner
OKRES TRWANIA PROJEKTU: od 01-09-2015 do 31-08-2018 (3 lata)
NUMER PROJEKTU: VG-SPS-RP-15-36-013584
PARTNERZY:  9 (po dwie organizacje edukacyjne z Polski, Niemiec, Rumunii i Estonii oraz jedna ze Szwajcarii)
POTRZEBA PROJEKTU:

Czytaj więcej...

Mobile - projekt

logo1 1

 

TYTUŁ PROJEKTU (EN): Mobility in Learning in Europe

TYTUŁ PROJEKTU (PL): Mobilność edukacyjna w Europie

SKRÓT: MOBILE

Program w ramach, którego projekt będzie  realizowany: Program Uczenie się przez Całe Życie – Grundtvig – Projekty Wielostronne

OKRES TRWANIA: 01-11-2013 do 31-10-2015

PARTNERZY: 8 (Belgia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)
Partnerzy projektu mają duże doświadczenie w pracy z grupą docelową projektu. Wielu z nich zrealizowało i nadal realizuje lokalne i międzynarodowe projekty w zakresie szeroko pojętej edukacji, mobilności czy rynku pracy.

Czytaj więcej...

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH (DISCO)

logo1TYTUŁ PROJEKTU (EN): DIGITAL SECOND CHANCE OPPORTUNITIES (DISCO)
TYTUŁ PROJEKTU (PL): ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH (DISCO)
STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: http://www.secondchanceeducation.eu/


PROGRAM: w ramach programu ERASMUS +

AKCJA: Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie Kształcenia, szkolenia i młodzieży

OBSZAR: Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  30-04-2014

TERMIN PODPISANIA UMOWY:  wrzesień/październik 2014 r.

OKRES TRWANIA PROJEKTU:  planowany w aplikacji: 01-10-2014 do 30-09-2016 (2 lata) , rozpoczęcie zostało przesunięte na: 1 września 2014 r. (po rekomendacjach NA)

LICZBA ORGANIZACJI PARTNERSKICH: 7

Czytaj więcej...