Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
A-
A
A+

Projekty

Prezentacja projektów od 2003 r.

Projekt e SIMTRA

Projekt  Sokrates LLP – eSIMTRA został zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2009 r. i  jest realizowany od 1 stycznia 2010 r . EACEA  był  głównym koordynatorem projektu.


Celem projektu było stworzenie narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli szkól podstawowych i przedszkoli w procesie wychowawczym dziecka  i ucznia. Poprzez symulację naturalnego środowiska dziecka i  ucznia w szkole i na podwórku szkolnym, w którym występują różne przejawy przemocy, utworzona  została  platforma internetowa z całą bazą informacji o zachowaniach dzieci, dlaczego dzieci się tak zachowują, czyli  skąd się te zachowania biorą, błędy wychowawcze rodziców i nauczycieli  i co zrobić, aby te zachowania przemocy wyeliminować. Są to porady pedagogiczne, animowane scenki zachowań przemocowych w szkole,  scenariusze postępowań wobec dziecka,  scenariusze lekcji, które należy przeprowadzić na lekcjach w szkole po zajściu aktu przemocy jak i na początku roku szkolnego w celu prewencji przemocy.

Platforma Jest dydaktycznym narzędziem pomocniczym do pracy   dla nauczycieli  i dla rodziców.

Pod podanym adresem internetowym można pozyskać szczegółowe informacje: http://eacea.ec.europa.eu/LLp/projects/public_parts/documents/ict/2009/mp_505299_ict_FR_esimtra.pdf.

Platforma jest dostępna pod adresem:   http://esimtra.eu/moodle

Do projektu zostali zaproszeni wszyscy pedagodzy szkolni pracujący z dziećmi na terenie szkoły, psycholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pracownicy Uniwersytetu gdańskiego z Wydziału Pedagogiki.
Głównymi expertami koordynującymi prace nad tworzeniem platformy: Irena Szymichowska,  Marzena Jasińska, Renata Osika i Ewa Bajon.
Koordynatorem krajowym projektu jest Irena Obszyńska.
Partnerami w projekcie byli:

  • ICCF – główny koordynator  „ Interculatural Cooperation Foundation „ – Sofia Bulgaria
  • Sirma Solution-  współkoordynator  projektu , czołowy wydawca w Bułgarii z zakresu platform edukacyjnych ,  e- encyklopedii i e-podręczników pedagogiczno-psychologicznej  dla nauczycieli.
  • Uniwersytet w Sztokholmie, Wydział Pedagogiki, Szwecja
  • Polo Europeo Conoscenza/IC Lorenzi – ( European Pole of Knowledge) – Verona , Italia
  • CREATOS, Uniwersytet  Katolicki del Sacro w Piazenza, Italia,
  • Uniwersytet Louis Pasteur w Strasburgu, Francja,
  • Instytut Edukacji w Rezekne,  Łotwa,
  • CKU, Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  Polska

W trakcie trwania projektu odbyło się  5 spotkań: w Sofii, w Sztokholmie, w  Sopocie, w Weronie, w Strasburgu i w czerwcu 2011 r. odbył o się seminarium w Rezekne na Łotwie, w którym uczestniczyło minimum 3  nauczycieli  z każdego państwa uczestniczącego. Z Polski w seminarium uczestniczyło 6 osób, w tym 4 nauczycieli.   

Warto zapoznać się z poniższymi prezentacjami:
The Classroom of the Future, Stockholm University 
http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.87639.1336567017!/menu/standard/file/Olsson_Koroma.pdf

eSIMTRA97

eSIMTRA English version

eSIMTRA-aims of the project

initial study_summary


The Michelangelo Project Socrates LPP

 Michelangelopartner logo pixel

N 134318-LLP-1-2007N 134318-LLP-1-2007

  •     Celem projektu jest stworzenie strony internetowej o znaczących artystach bądź dziełach sztuki w poszczególnych przekrojach wiekowych jako narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli gimnazjum.
  •     Uczestnikami projektu są nauczyciele 5 krajów: Włoch, Anglii, Niemiec, Bułgarii, Polski.

Strona internetowa projektu: http://michelangelo.pixel-online.org

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:
Koordynator Projektu: Irena Obszyńska
Asystent Projektu: Kamila Kucharska


CIPDE – Consulting Intercultural Professional Development in Europe

    Warsztaty doskonalenia nauczycieli o interkulturowej edukacji,
    Warsztaty będą realizowane za pomocą platformy internetowej, która umożliwi szkolącym się nauczycielom analizę materiału dydaktycznego i ewaluację.
    Nauczyciele otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Strona Internetowa projektu: http://cipde.eu/

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:
Koordynator Projektu: Irena Obszyńska
Asystent Projektu: Kamila Kucharska


Projekt „Lepszy  Start”

Od września 2011 do sierpnia 2012 roku SODN realizowało projekt  EFS „Lepszy Start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III samorządowych szkół podstawowych Gminy Miasta Sopot”    WDN-POKL  09.01.02-22-320/11.

Projekt był  finansowany ze środków EFS i budżetu państwa i  budżet projektu  wynosił  271900 zł.

Beneficjentami projektu byli uczniowie klas I-III z następujących szkół podstawowych:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1

- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 7

- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 8

- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 9

W trakcie realizacji projektu  560 uczniów otrzymało wsparcie edukacyjne  poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach:

- podnoszących  umiejętności w czytaniu, pisaniu i rozumowaniu matematycznym;

- podnoszących bycia i pracy w grupie klasowej ( zajęcia socjoterapeutyczne);

- korygujących wady postawy i motoryki ręki;

- korygujących wady wymowy;

- rozwijających uzdolnienia uczniów.

http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.87639.1336567017!/menu/standard/file/Olsson_Koroma.pdf

 Droga do Sukcesu


Projekt: RPPM.03.02.01-22-0068/15 w ramach:
Oś  priorytetowa - 3.Edukacja;
Działanie : 3.2. Edukacja ogólna;  
Poddziałania: 3.2.1. Jakość Edukacji ogólnej;
Tytuł projektu: „Droga do sukcesu”

Projekt  jest finansowany w wysokości 85 % z Unii Europejskiej  EFS , w 10% z budżetu Państwa i 5 % z budżetu Gminy Miasta Sopotu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czas  trwania projektu:  1.09.2016 – 30.06.2018.
Celem  projektu jest wyrównanie kompetencji  kluczowych  uczniów klas  pierwszych  i podniesienie kompetencji uczniów klas wyższych szkol ponadgimnazjalnych w Sopocie w zakresie zagadnień przyrodniczo matematycznych (fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka)  i języków obcych  (język angielski i niemiecki).

więcej...