Praktyki Zawodowe w firmie symulacyjnej
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Praktyki Zawodowe w firmie symulacyjnej

Firma Symulacyjna Student Master Art Studio „SMArt Studio” sp. z o. o. prowadząca działalność usługowo-handlową rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r.

„SMArt Studio” sp. z o. o. jest firmą symulacyjną, która powstała w miejsce, prowadzonej w Centrum Kształcenia Ustawicznego przez długie lata, znanej w sieci firm symulacyjnych, firmy handlowej  „CKU MODEX” zajmującej się sprzedażą odzieży roboczej.

SMArt Studio swoim działaniem obejmie:

 • szeroko pojęte multimedia (projektowanie graficzne, fotografię, tworzenie stron  internetowych i aplikacji, reklamę),
 • projekty graficzne na potrzeby druku i ekspozycji na nośnikach elektronicznych,
 • typowe działania agencji kreatywnych, graficznych i marketingowych,
 • handel sprzętem technicznym, multimedialnym

Nasza Firma Symulacyjna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt biurowy, urządzenia i specjalistyczne programy komputerowe, jakie wykorzystuje się we współczesnych przedsiębiorstwach.
    Praca w firmie zorganizowana jest w dziale usług graficznych i multimedialnych, dziale handlu i marketingu, w kadrach, dziale finansowo-księgowym, dziale serwisu informatycznego, a także w sekretariacie.
     Firma pracuje z dostawcami i odbiorcami krajowymi, a także zagranicznymi, a pracowników jej stanowią słuchacze naszego Centrum, a także uczniowie szkół młodzieżowych skierowani na praktykę zawodową czy zajęcia praktyczne do naszej firmy.
    Słuchacze i uczniowie pracują w firmie w różnych działach i poznają wykonywanie obowiązków i czynności zgodnie z programem praktyk zawodowych dla swojego zawodu.
    Największą zaletą tego typu zdobywania kwalifikacji jest możliwość pracy na dokumentach przychodzących z zewnątrz, utrzymywanie kontaktów z firmami symulacyjnymi w kraju i zagranicą. Jest to praktyka taka, jak w rzeczywistej firmie z tą różnicą, ze bez obawy wszystkiego można dotknąć, wykonać i nawet popełnić błąd bez ponoszenia konsekwencji. Jest to najlepszy sposób nabywania umiejętności praktycznych.

„SMArt Studio” należy do Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze, która umożliwia współpracę z podobnymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, skupia ok. 30 firm symulacyjnych działających w Polsce oraz wirtualnymi jednostkami takimi, jak sąd rejonowy, urząd statystyczny, bank, urząd skarbowy, ZUS, urząd celny.
Dzięki temu ”SMArt Studio” może rozliczać się z podatków, ubezpieczeń, a także może dokonywać wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.
    Polska Centrala „CENSYM” reprezentuje polskie firmy w Europen Pen-International Światowej Centrali Firm Symulacyjnych, do której należą, poza krajami europejskimi, takie, jak np. Stany Zjednoczone,  Australia, Kanada, kraje Ameryki Południowej, Korea Południowa, Chiny, Tajlandia i wiele innych.
Centrala Światowa informuje członków o najnowszych osiągnięciach technicznych i organizacyjnych ułatwiających prowadzenie firm symulacyjnych, a także umożliwia kontakty zagraniczne i organizuje Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych, w których uczestniczyła firma „CKU MODEX”, a obecnie korzystać z tego będzie „SMArt Studio”.

Zapraszamy wszystkich słuchaczy do odbywania praktyki zawodowej w naszej Firmie Symulacyjnej „SMArt Studio” sp. z o. o. po odbyciu, której otrzymacie Państwo CERTYFIKATY jej ukończenia !!!

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI I KWALIFIKACJA ZAWODOWA
A.36 Prowadzenie Rachunkowości

 • Poznawanie i przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Redagowanie , sporządzanie korespondencji służbowej.
 • Obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej.
 • Prowadzenie dziennika korespondencji wychodzącej i przychodzącej.
 • Obsługiwanie programu magazynowo-handlowego.
 • Archiwizowanie dowodów księgowych i dokumentacji służbowej zgodnie z zasadami.
 • Kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
 • Porządkowanie dowodów księgowych pod względem chronologicznym.
 • Obsługiwanie i ewidencja operacji gospodarczych w programie komputerowym finansowo-księgowym F.K. na podstawie dowodów księgowych.
 • Przygotowanie i prowadzenie inwentaryzacji.
 • Rozliczanie i ewidencjonowanie różnic inwentaryzacyjnych.
 • Obliczanie wybranych wskaźników finansowych (płynności, rentowności, obrotowości, wspomagania finansowego).
 • Interpretowanie wyników obliczonych wskaźników finansowych.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI II KWALIFIKACJA ZAWODOWA
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 • Przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika.
 • Identyfikowanie dokumentów osobowych występujących w trakcie stosunku pracy.
 • Obsługiwanie specjalistycznego program komputerowy  kadrowo-płacowego do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Sporządzanie Listę Płac metodą ręczną.
 • Obsługiwanie program komputerowego „Płatnik” do prowadzenia zgłoszeń i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: zastosowanie oprogramowania komputerowego do rozliczeń podatkowych.
 • Obsługiwanie programu komputerowego do prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o księg przychodów  i rozchodów (KPiR) lub ewidencję podatku zryczałtowanego.

Fototechnik  i Technik cyfrowych procesów graficznych KWALIFIKACJA ZAWODOWA
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 • Przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych.
 • Wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych.
 • Rozpoznawanie formatów oraz typów materiałów cyfrowych przeznaczonych do projektów multimedialnych.
 • Określanie źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych przeznaczonych do projektów multimedialnych.
 • Gromadzenie i katalogowanie materiałów cyfrowych.
 • Rejestrowanie materiałów w postaci cyfrowej.
 • Tworzenie obiektów grafiki wektorowej.
 • Tworzenie obiektów grafiki bitmapowej.
 • Tworzenie obiektów grafiki animacji i efektów specjalnych do projektów multimedialnych.
 • Stosowanie systemów zarządzania barwą w realizacji projektów multimedialnych.
 • Wykonywanie prezentacji z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania.
 • Wykonywanie projektów multimedialnych przeznaczonych do publikacji w Internecie.
 • Publikowanie internetowych projektów multimedialnych.

Technik informatyk II kwalifikacja zawodowa
E.13 Projektowanie  lokalnych  sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej:

 • Rozpoznawanie topologii lokalnych sieci komputerowych.
 • Rozpoznawanie i stosowanie norm dotyczących okablowania strukturalnego.
 • Rozpoznawanie protokołów sieci lokalnych i protokołów dostępu do sieci rozległej.
 • Rozpoznawanie urządzeń sieciowych na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu.
 • Określanie funkcji komputerowych systemu sieciowego.
 • Wykonywanie projektów lokalnej sieci komputerowej.
 • Dobieranie elementów komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowania sieciowego.
 • Sporządzanie kosztorysu projektowanej sieci komputerowej.
 • Dobieranie medium do budowy lokalnej sieci komputerowej.
 • Dobieranie przyrządów i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego.
 • Montowanie okablowania sieciowego.
 • Wykonywanie pomiarów okablowania strukturalnego.
 • Opisywanie i analizowanie klasy adresów IP.
 • Projektowanie struktury adresów IP w sieci.
 • Wykonywanie pomiarów i testów sieci logicznej.
 • Opracowywanie dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.

Konfigurowanie urządzeń sieciowych:

 • Modernizowanie i rekonfigurowanie serwerów.
 • Konfigurowanie przełączników lokalnych sieci komputerowych.
 • Konfigurowanie sieci wirtualnych w lokalnych sieciach komputerowych.
 • Konfigurowanie ruterów i urządzeń zabezpieczających typu zapora sieciowa (ang. firewall).
 • Konfigurowanie urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej.
 • Konfigurowanie urządzenia telefonii internetowej.
 • Dobieranie i stosowanie narzędzia diagnostycznego.
 • Tworzenie sieci wirtualnych za pomocą połączeń internetowych.
 • Monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi:

 • Instalowanie sieciowych systemów operacyjnych.
 • Konfigurowanie interfejsów sieciowych.
 • Udostępnianie zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 • Charakteryzowanie usług serwerowych.
 • Określanie funkcji profili użytkowników i zasad grup użytkowników.
 • Zarządzanie kontami użytkowników i grupami użytkowników systemu operacyjnego lub komputera.
 • Konfigurowanie usług katalogowych lokalnej sieci komputerowej.
 • Zarządzanie centralne stacjami roboczymi.
 • Rozpoznawanie protokołów aplikacyjnych.
 • Monitorowanie działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej.
 • Modernizowanie lokalnej sieci komputerowej.
 • Przestrzeganie zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych.
 • Wyjaśnianie zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej.
 • Konfigurowanie usługi odpowiedzialnej za adresację hostów (adresację IP), systemu nazw, ruting, zabezpieczanie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall).
 • Podłączanie lokalnej sieci komputerowej do Internetu.
 • Konfigurowanie usługi serwerów internetowych.
 • Określanie rodzajów awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej.
 • Lokalizowanie i usuwanie przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych.
 • Zabezpieczanie komputerów przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

Technik Informatyk III kwalifikacja zawodowa
E.14 Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami

Tworzenie stron internetowych

 • Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem hipertekstowych języków znaczników.
 • Tworzenie  lokalnych, osadzonych i zewnętrznych arkuszy stylów css.
 • Stosowanie różnych atrybutów stylów css do formatowania obiektów na stronie internetowej.
 • Projektowanie menu z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy stylów css.
 • Projektowanie różnych szablonów strony internetowej.
 • Tworzenie różnych elementów graficznych (banery,  loga,  ikony, przyciski, animacje)  na potrzeby stron  internetowych.
 • Modyfikowanie grafiki na potrzeby strony internetowej.
 • Wykorzystywanie funkcji edytora WYSIWYG do tworzenia stron internetowych.
 • Tworzenie strony internetowej zgodnie z projektem.

Tworzenie i administrowanie baz danych:

 • Wykorzystywanie instrukcji strukturalnego języka zapytań do wyszukiwania informacji w bazie danych,  zmiany informacji w bazie danych, modyfikacji struktury bazy.
 • Projektowanie bazy danych z wykorzystaniem strukturalnego języka zapytań.
 • Projektowanie i tworzenie tabel bazy danych, określanie relacji między tabelami.
 • Tworzenie kwerendy, przeprowadzanie operacji na kwerendach, projektowanie formularzy i raportów.
 • Importowanie  danych do bazy danych.
 • Administrowanie serwerem bazy danych (MySQL).
 • Określanie uprawnień użytkowników bazy danych.
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa, odtwarzanie bazy danych.
 • Kontrolowanie spójności bazy danych, dokonywanie naprawy bazy danych.

Tworzenie aplikacji internetowych:

 • Tworzenie schematów algorytmów dla różnych zagadnień.
 • Analizowanie algorytmów w postaci schematów blokowych, listy kroków, drzew decyzyjnych.
 • Stosowanie różnego środowiska programistycznego.
 • Stosowanie wbudowanych typów danych w różnych językach programowania.
 • Tworzenie własnych typów danych.
 • Projektowanie struktury aplikacji internetowych pod względem niezbędnych typów, zmiennych,  instrukcji i funkcji.
 • Tworzenie obiektów, klasy w różnych językach programowania.
 • Tworzenie skryptów wykonywanych po stronie klienta.
 • Tworzenie aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera.
 • Przeprowadzenie testów aplikacji internetowych.
 • Analizowanie testów aplikacji internetowych.
 • Modyfikowanie kodów źródłowych na podstawie analizy testów.
 • Tworzenie webserwisów.
 • Tworzenie aplikacji front-end i back-end.