Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
A-
A
A+

Praktyki Zawodowe w firmie symulacyjnej

Firma Symulacyjna Student Master Art Studio „SMArt Studio” sp. z o. o. prowadząca działalność usługowo-handlową rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r.

„SMArt Studio” sp. z o. o. jest firmą symulacyjną, która powstała w miejsce, prowadzonej w Centrum Kształcenia Ustawicznego przez długie lata, znanej w sieci firm symulacyjnych, firmy handlowej  „CKU MODEX” zajmującej się sprzedażą odzieży roboczej.

SMArt Studio swoim działaniem obejmie:

 • szeroko pojęte multimedia (projektowanie graficzne, fotografię, tworzenie stron  internetowych i aplikacji, reklamę),
 • projekty graficzne na potrzeby druku i ekspozycji na nośnikach elektronicznych,
 • typowe działania agencji kreatywnych, graficznych i marketingowych,
 • handel sprzętem technicznym, multimedialnym

Nasza Firma Symulacyjna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt biurowy, urządzenia i specjalistyczne programy komputerowe, jakie wykorzystuje się we współczesnych przedsiębiorstwach.
    Praca w firmie zorganizowana jest w dziale usług graficznych i multimedialnych, dziale handlu i marketingu, w kadrach, dziale finansowo-księgowym, dziale serwisu informatycznego, a także w sekretariacie.
     Firma pracuje z dostawcami i odbiorcami krajowymi, a także zagranicznymi, a pracowników jej stanowią słuchacze naszego Centrum, a także uczniowie szkół młodzieżowych skierowani na praktykę zawodową czy zajęcia praktyczne do naszej firmy.
    Słuchacze i uczniowie pracują w firmie w różnych działach i poznają wykonywanie obowiązków i czynności zgodnie z programem praktyk zawodowych dla swojego zawodu.
    Największą zaletą tego typu zdobywania kwalifikacji jest możliwość pracy na dokumentach przychodzących z zewnątrz, utrzymywanie kontaktów z firmami symulacyjnymi w kraju i zagranicą. Jest to praktyka taka, jak w rzeczywistej firmie z tą różnicą, ze bez obawy wszystkiego można dotknąć, wykonać i nawet popełnić błąd bez ponoszenia konsekwencji. Jest to najlepszy sposób nabywania umiejętności praktycznych.

„SMArt Studio” należy do Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze, która umożliwia współpracę z podobnymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, skupia ok. 30 firm symulacyjnych działających w Polsce oraz wirtualnymi jednostkami takimi, jak sąd rejonowy, urząd statystyczny, bank, urząd skarbowy, ZUS, urząd celny.
Dzięki temu ”SMArt Studio” może rozliczać się z podatków, ubezpieczeń, a także może dokonywać wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.
    Polska Centrala „CENSYM” reprezentuje polskie firmy w Europen Pen-International Światowej Centrali Firm Symulacyjnych, do której należą, poza krajami europejskimi, takie, jak np. Stany Zjednoczone,  Australia, Kanada, kraje Ameryki Południowej, Korea Południowa, Chiny, Tajlandia i wiele innych.
Centrala Światowa informuje członków o najnowszych osiągnięciach technicznych i organizacyjnych ułatwiających prowadzenie firm symulacyjnych, a także umożliwia kontakty zagraniczne i organizuje Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych, w których uczestniczyła firma „CKU MODEX”, a obecnie korzystać z tego będzie „SMArt Studio”.

Nasza firma symulacyjna „SMArt Studio” rozpoczęła swoją działalność dzięki patronowi, którym jest rzeczywista firma  „KO GRAPHIC KRZYSZTOF OSIAK” zajmująca się projektowaniem graficznym i działalnością multimedialną.

Zapraszamy wszystkich słuchaczy do odbywania praktyki zawodowej w naszej Firmie Symulacyjnej „SMArt Studio” sp. z o. o. po odbyciu, której otrzymacie Państwo CERTYFIKATY jej ukończenia !!!

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI I KWALIFIKACJA ZAWODOWA
A.36 Prowadzenie Rachunkowości

 • Poznawanie i przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Redagowanie , sporządzanie korespondencji służbowej.
 • Obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej.
 • Prowadzenie dziennika korespondencji wychodzącej i przychodzącej.
 • Obsługiwanie programu magazynowo-handlowego.
 • Archiwizowanie dowodów księgowych i dokumentacji służbowej zgodnie z zasadami.
 • Kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
 • Porządkowanie dowodów księgowych pod względem chronologicznym.
 • Obsługiwanie i ewidencja operacji gospodarczych w programie komputerowym finansowo-księgowym F.K. na podstawie dowodów księgowych.
 • Przygotowanie i prowadzenie inwentaryzacji.
 • Rozliczanie i ewidencjonowanie różnic inwentaryzacyjnych.
 • Obliczanie wybranych wskaźników finansowych (płynności, rentowności, obrotowości, wspomagania finansowego).
 • Interpretowanie wyników obliczonych wskaźników finansowych.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI II KWALIFIKACJA ZAWODOWA
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 • Przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika.
 • Identyfikowanie dokumentów osobowych występujących w trakcie stosunku pracy.
 • Obsługiwanie specjalistycznego program komputerowy  kadrowo-płacowego do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Sporządzanie Listę Płac metodą ręczną.
 • Obsługiwanie program komputerowego „Płatnik” do prowadzenia zgłoszeń i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: zastosowanie oprogramowania komputerowego do rozliczeń podatkowych.
 • Obsługiwanie programu komputerowego do prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o księg przychodów  i rozchodów (KPiR) lub ewidencję podatku zryczałtowanego.

Fototechnik  i Technik cyfrowych procesów graficznych KWALIFIKACJA ZAWODOWA
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 • Przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych.
 • Wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych.
 • Rozpoznawanie formatów oraz typów materiałów cyfrowych przeznaczonych do projektów multimedialnych.
 • Określanie źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych przeznaczonych do projektów multimedialnych.
 • Gromadzenie i katalogowanie materiałów cyfrowych.
 • Rejestrowanie materiałów w postaci cyfrowej.
 • Tworzenie obiektów grafiki wektorowej.
 • Tworzenie obiektów grafiki bitmapowej.
 • Tworzenie obiektów grafiki animacji i efektów specjalnych do projektów multimedialnych.
 • Stosowanie systemów zarządzania barwą w realizacji projektów multimedialnych.
 • Wykonywanie prezentacji z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania.
 • Wykonywanie projektów multimedialnych przeznaczonych do publikacji w Internecie.
 • Publikowanie internetowych projektów multimedialnych.

Technik informatyk II kwalifikacja zawodowa
E.13 Projektowanie  lokalnych  sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej:

 • Rozpoznawanie topologii lokalnych sieci komputerowych.
 • Rozpoznawanie i stosowanie norm dotyczących okablowania strukturalnego.
 • Rozpoznawanie protokołów sieci lokalnych i protokołów dostępu do sieci rozległej.
 • Rozpoznawanie urządzeń sieciowych na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu.
 • Określanie funkcji komputerowych systemu sieciowego.
 • Wykonywanie projektów lokalnej sieci komputerowej.
 • Dobieranie elementów komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowania sieciowego.
 • Sporządzanie kosztorysu projektowanej sieci komputerowej.
 • Dobieranie medium do budowy lokalnej sieci komputerowej.
 • Dobieranie przyrządów i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego.
 • Montowanie okablowania sieciowego.
 • Wykonywanie pomiarów okablowania strukturalnego.
 • Opisywanie i analizowanie klasy adresów IP.
 • Projektowanie struktury adresów IP w sieci.
 • Wykonywanie pomiarów i testów sieci logicznej.
 • Opracowywanie dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.

Konfigurowanie urządzeń sieciowych:

 • Modernizowanie i rekonfigurowanie serwerów.
 • Konfigurowanie przełączników lokalnych sieci komputerowych.
 • Konfigurowanie sieci wirtualnych w lokalnych sieciach komputerowych.
 • Konfigurowanie ruterów i urządzeń zabezpieczających typu zapora sieciowa (ang. firewall).
 • Konfigurowanie urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej.
 • Konfigurowanie urządzenia telefonii internetowej.
 • Dobieranie i stosowanie narzędzia diagnostycznego.
 • Tworzenie sieci wirtualnych za pomocą połączeń internetowych.
 • Monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi:

 • Instalowanie sieciowych systemów operacyjnych.
 • Konfigurowanie interfejsów sieciowych.
 • Udostępnianie zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 • Charakteryzowanie usług serwerowych.
 • Określanie funkcji profili użytkowników i zasad grup użytkowników.
 • Zarządzanie kontami użytkowników i grupami użytkowników systemu operacyjnego lub komputera.
 • Konfigurowanie usług katalogowych lokalnej sieci komputerowej.
 • Zarządzanie centralne stacjami roboczymi.
 • Rozpoznawanie protokołów aplikacyjnych.
 • Monitorowanie działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej.
 • Modernizowanie lokalnej sieci komputerowej.
 • Przestrzeganie zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych.
 • Wyjaśnianie zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej.
 • Konfigurowanie usługi odpowiedzialnej za adresację hostów (adresację IP), systemu nazw, ruting, zabezpieczanie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall).
 • Podłączanie lokalnej sieci komputerowej do Internetu.
 • Konfigurowanie usługi serwerów internetowych.
 • Określanie rodzajów awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej.
 • Lokalizowanie i usuwanie przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych.
 • Zabezpieczanie komputerów przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

Technik Informatyk III kwalifikacja zawodowa
E.14 Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami

Tworzenie stron internetowych

 • Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem hipertekstowych języków znaczników.
 • Tworzenie  lokalnych, osadzonych i zewnętrznych arkuszy stylów css.
 • Stosowanie różnych atrybutów stylów css do formatowania obiektów na stronie internetowej.
 • Projektowanie menu z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy stylów css.
 • Projektowanie różnych szablonów strony internetowej.
 • Tworzenie różnych elementów graficznych (banery,  loga,  ikony, przyciski, animacje)  na potrzeby stron  internetowych.
 • Modyfikowanie grafiki na potrzeby strony internetowej.
 • Wykorzystywanie funkcji edytora WYSIWYG do tworzenia stron internetowych.
 • Tworzenie strony internetowej zgodnie z projektem.

Tworzenie i administrowanie baz danych:

 • Wykorzystywanie instrukcji strukturalnego języka zapytań do wyszukiwania informacji w bazie danych,  zmiany informacji w bazie danych, modyfikacji struktury bazy.
 • Projektowanie bazy danych z wykorzystaniem strukturalnego języka zapytań.
 • Projektowanie i tworzenie tabel bazy danych, określanie relacji między tabelami.
 • Tworzenie kwerendy, przeprowadzanie operacji na kwerendach, projektowanie formularzy i raportów.
 • Importowanie  danych do bazy danych.
 • Administrowanie serwerem bazy danych (MySQL).
 • Określanie uprawnień użytkowników bazy danych.
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa, odtwarzanie bazy danych.
 • Kontrolowanie spójności bazy danych, dokonywanie naprawy bazy danych.

Tworzenie aplikacji internetowych:

 • Tworzenie schematów algorytmów dla różnych zagadnień.
 • Analizowanie algorytmów w postaci schematów blokowych, listy kroków, drzew decyzyjnych.
 • Stosowanie różnego środowiska programistycznego.
 • Stosowanie wbudowanych typów danych w różnych językach programowania.
 • Tworzenie własnych typów danych.
 • Projektowanie struktury aplikacji internetowych pod względem niezbędnych typów, zmiennych,  instrukcji i funkcji.
 • Tworzenie obiektów, klasy w różnych językach programowania.
 • Tworzenie skryptów wykonywanych po stronie klienta.
 • Tworzenie aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera.
 • Przeprowadzenie testów aplikacji internetowych.
 • Analizowanie testów aplikacji internetowych.
 • Modyfikowanie kodów źródłowych na podstawie analizy testów.
 • Tworzenie webserwisów.
 • Tworzenie aplikacji front-end i back-end.