Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
A-
A
A+

Firma Symulacyjna

Firma symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia pracowników umysłowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą jest naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami w prawdziwej firmie. Jedynie towar i pieniądz są fikcyjne, jednak stanowią one podstawę wszystkich operacji gospodarczych. Pracownikami firmy są słuchacze szkoły zatrudnieni na czas praktyki zawodowej na określonych stanowiskach. W warunkach bardzo zbliżonych do prawdziwych praktykanci weryfikują wiedzę z zakresu biurowości, prawa, handlu, marketingu, finansów, księgowości. Mogą nauczyć się tu wszystkiego co powinien wiedzieć młody ekonomista czy pracownik biura, łącznie z obsługą komputera, znajomością podstawowych programów biurowych, obsługą faksów, drukarek, kopiarek, niszczarek i innych urządzeń dziś niezbędnych w każdej instytucji.

W CKU od 1998 roku działała firma symulacyjna o profilu handlowym CKU MODEX sp. z o.o. , obecnie zastąpiła ją firma usługowo-handlowa          
„SMArt Studio” sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo jest w pełni skomputeryzowane, wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i urządzenia nowoczesnej techniki biurowej, z dostępem do Internetu.

SMArt Studio swoim działaniem obejmie:

 • szeroko pojęte multimedia (projektowanie graficzne, fotografię, tworzenie stron internetowych i aplikacji, reklamę),
 • projekty graficzne na potrzeby druku i ekspozycji na nośnikach elektronicznych,
 • typowe działania agencji kreatywnych, graficznych i marketingowych,
 • handel sprzętem technicznym, multimedialnym

Firma symulacyjna „SMArt Studio” posiada patrona, którym jest rzeczywista firma KO GRAPHIC KRZYSZTOF OSIAK zajmująca się prowadzeniem usług graficznych i multimedialnych.
Praca w firmie zorganizowana jest w czterech działach.
Uczestnicy praktyki pracują w sekretariacie, kadrach, dziale handlu i marketingu, pracowni graficznej oraz finansowo – księgowym. Firma współpracuje z dostawcami i odbiorcami krajowymi oraz zagranicznymi.
Największą zaletą tego typu zdobywania kwalifikacji jest możliwość pracy na dokumentach przychodzących z zewnątrz, utrzymywanie kontaktów z firmami symulacyjnymi w kraju i zagranicą. Jest to praca taka jak w prawdziwej firmie z tą różnicą, że bez obawy można wszystkiego dotknąć i nawet popełnić błąd bez konsekwencji finansowych.

Przynależność „SMART Studio sp. z o. o.” do Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze umożliwia współpracę z podobnymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz wirtualnymi instytucjami, jak: sąd rejestrowy, bank, urząd skarbowy, ZUS, urząd statystyczny, urząd celny. Polska Centrala Firm Symulacyjnych jako jedyna reprezentuje polskie firmy symulacyjne w PEN-INTERNATIONAL, czyli Światowej Centrali Firm Symulacyjnych, do której należą (poza krajami europejskimi) Stany Zjednoczone, Australia, Kanada i Brazylia. PEN-INTERNATIONAL informuje członków o najnowszych osiągnięciach technologicznych i organizacyjnych ułatwiających prowadzenie firmy, umożliwia kontakty zagraniczne, organizuje Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych, a także szkolenia, seminaria podczas ich trwania.
Rozwój edukacyjny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, a także  zmiany w szkolnictwie zawodowym umożliwiły kształcenie zawodowe w nowym systemie i dzięki temu Centrum może kształcić słuchaczy nie tylko systemie dwuletniej  Policealnej Szkoły Zaocznej, ale również w systemie Kursów Kwalifikacyjnych dla różnych zawodów i poszczególnych kwalifikacji zawodowych takich jak:

 • A.36 Prowadzenie rachunkowości
 • A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • A. 25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.20 Rejestracja i obróbka obrazu
 • E.13 Projektowanie  lokalnych  sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14 Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami

Firma Symulacyjna podejmuje również działania zmierzające do przygotowania słuchaczy poszczególnych zawodów do zewnętrznego egzaminu zawodowego wg wymogów i procedur Centralnych i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

EFEKTY ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ
1. Słuchacze odbywający praktykę zawodową w firmie symulacyjnej:
zwiększają swoje szanse na zatrudnienie,
poznają atmosferę pracy rzeczywistego biura,
mają okazję poczuć się prawdziwymi pracownikami,
zdobywają kwalifikacje i umiejętności zawodowe poparte praktycznym wykonywaniem zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach, w różnych działach firmy,

 • uczą się:
  • samodzielności  wykonywania zadań i podejmowania decyzji,
  • dobrej organizacji pracy,
  • kreatywności,
  • przedsiębiorczości,
  • komunikatywności,
  • umiejętności pracy w zespole.
 • wyrabiają w sobie poczucie:
  • odpowiedzialności,
  • punktualności,
  • poważnego podejścia do pracy,
  • pełnego zaangażowania w pracę,
  • lojalności wobec pracodawcy i współpracowników

2. Szeroki zakres programu praktyki zawodowej, stosowanie technologii informacyjnej, komunikacyjnej, obsługa podstawowych i specjalistycznych  programów komputerowych, Internetu, obsługa sprzętu technicznego stawia naszych słuchaczy w rzędzie nowocześnie wykwalifikowanych pracowników.

3. Prowadzenie przygotowania do zewnętrznych egzaminów zawodowych zwiększa szanse zdania egzaminu.

4. Praktyka zawodowa umożliwia słuchaczom rozwijanie umiejętności komunikowania się  w językach obcych, zwłaszcza z obowiązującym w kontaktach z firmami zagranicznymi, językiem angielskim.

5. Po ukończeniu praktyki zawodowej słuchacze otrzymują Certyfikat ukończenia praktyki, który stanowi istotny dokument potwierdzający ich umiejętności.

6. Kwalifikacje, jakie nabywa słuchacz w firmie symulacyjnej otwierają  drogę do samozatrudnienia i wytworzenia postaw aktywnych zmierzających w tym kierunku.

7. Praktyka zawodowa organizowana  w firmie symulacyjnej zwiększa swoją popularność. Organizowaniem szkoleń,  praktyk zawodowych w naszej firmie interesuje się coraz więcej placówek.

Atrakcyjność tak prowadzonej praktyki zawodowej, powoduje, że słuchacze Centrum wybierają praktykę zawodową w Firmie Symulacyjnej, przedkładając jej program, warunki, możliwości  i osiągnięcia nad praktykę w firmie rzeczywistej.

Świadczy o tym  frekwencja słuchaczy na praktykach zawodowych oraz fakt odbywania  w firmie symulacyjnej praktyk przez ok. 98 % słuchaczy Centrum.

kierownik szkolenia praktycznego
Katarzyna Jerzmanowska
tel.: 58 550-74-84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.