Formy wsparcia
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Formy wsparcia

header

Podstawową ofertą będą płatne, 150-godzinne staże zawodowe dla uczniów w zawodach: technik eksploatacji  portów i terminali, technik logistyk, technik informatyk, technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa. Dodatkowo w ramach projektu realizowanych będzie wiele kursów. Wyposażone zostaną nowe pracownie specjalistyczne dla ww. zawodów i pracownia językowa. Uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach z pracodawcami wielu renomowanych firm z wybranej branży.

 

   Przykładowe planowane kursy dla uczniów klas:
 technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej technik informatyk
 • Kurs z przygotowania do pracy przy przeładunku materiałów niebezpiecznych
 • Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem
 • Kurs języka rosyjskiego zawodowego i hiszpańskiego zawodowego
 • Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Kurs obsługi wózków widłowych
 • Kurs języka angielskiego LCCI English for Business
 • "Wirtualne laboratoria" zarządzania logistyką
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży
 • Kurs języka rosyjskiego zawodowego i hiszpańskiego zawodowego
 • Kurs języka angielskiego LCCI English for Business
 • Kurs wychowawców wypoczynku
 • Kurs animatorów czasu wolnego
 • Kurs asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej
 • Kurs baristy
 • Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Kurs języka migowego
 • Kursy umiejętności zawodowych (KUZ): „Rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej”
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży
 •  Kursy grafiki komputerowej
 • Kurs z zakresu administracji systemu linux
 • Kursy umiejętności zawodowych (KUZ-y) z zakresu kwalifikacji:
  - E.12: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  - E.13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie danymi
  - E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży    Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Gdańskiej, prowadzone przez wykładowców PG

 

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w ramach projektu będą mogli skorzystać ze szkoleń, kursów i studiów, których celem będzie podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji.

Ważnym elementem projektu będzie wypracowanie powiatowego systemu doradztwa zawodowego.

Powyższe działania mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy, uczniów kończących szkoły zawodowe.