Liceum Ogólnokształcące
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Liceum Ogólnokształcące zaoczne

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZAOCZNE

o trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum z zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym z historii i geografii.

Naboru dokonujemy na semestry pierwsze oraz na semestry wyższe dwa razy w roku na semestr jesienno – zimowy i wiosenno – letni.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:00 – 16:15 oraz sporadycznie w dni powszednie, w godzinach 15:00 – 20:00 (czwartki, piątki). Liczba konsultacji zależy od planu nauczania danego semestru.

Szkoła zaoczna organizuje dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną oraz konsultacje zbiorowe.

Konferencja wprowadzającarozpoczyna każdy semestr i ma charakter informacyjno – organizacyjny i metodyczny. Zapoznaje słuchaczy z programem i materiałem nauczania przewidzianym dla danego semestru, omawia zagadnienia techniki pracy umysłowej, planowania toku nauki i metodyki uczenia się przedmiotu.

Konferencja przedegzaminacyjnakończy zajęcia w każdym semestrze. Zadaniem jej jest wyrównanie i usystematyzowanie wiadomości, sprawdzenie stopnia opanowania przez słuchaczy wiadomości i umiejętności, zapoznanie słuchaczy z wymaganiami egzaminacyjnymi i wskazanie metod samokontroli nabytych wiadomości.

Słuchacze składają prace kontrolne w każdym semestrze ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Prace kontrolne słuchacze wykonują samodzielnie w domu. Terminy oddawania prac powinny być zgodne z podanym harmonogramem. Pozytywna ocena z pracy kontrolnej oraz obecność na zajęciach, w wymiarze minimum 50%, jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu. Semestr kończy się egzaminami ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Z niektórych zajęć edukacyjnych egzaminy odbywają się w formie pisemnej i/lub ustnej.

Warunkiem promowania na semestr wyższy lub ukończenia szkoły są pozytywne oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązujących w danym semestrze, zgodnie z WSO. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego. Słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu, może mieć przesunięty termin tego egzaminu – w semestrze jesienno – zimowym do końca lutego, w semestrze wiosenno – letnim do 31 sierpnia.

W szkole jest 10 multimedialnych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę, która udostępnia słuchaczom swoje zbiory przez 6 dni w tygodniu. W bibliotece mieści się również multimedialne centrum informacyjne.

W szkole mieści się bufet czynny podczas zajęć i egzaminów.

 

Nasz adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
ul. T. Kościuszki 22-24
81-704 Sopot
Pokój nr 3 (sekretariat szkoły zaocznej)
Tel/fax .(058) 551 17 13; (058) 551 00 11 w.31
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.