Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

My Europejczycy – SUTW z kolejną wizytą, tym razem w Hiszpanii

Seniorzy Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podróżują po Europie, tym razem byli w Hiszpanii. Kolejny wyjazd edukacyjny w ramach programu Erasmus+ dobiegł końca.

W dniach 15-22 maja 2024 roku grupa 11 seniorek z SUTW (działającego w strukturach CKU Sopot) była w Grenadzie – sercu Andaluzji, gdzie uczestniczyła w wielu warsztatach: językowych, tanecznych, ceramicznych, międzykulturowych. W programie uczestniczyły również pracownicy CKU Sopot (edukatorki, opiekunowie projektu).

Udział w takim wydarzeniu to korzyści zarówno dla samych uczestników mobilności, jak i dla samej instytucji, która koordynuje projekt. To szansa na podpatrzenie dobrych, sprawdzonych praktyk, które możemy wdrożyć, aby uatrakcyjnić naszą ofertę. Dla naszych słuchaczy to niepowtarzalna okazja do poznania innej kultury, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w międzynarodowym towarzystwie oraz obserwacji, jak działają Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne instytucje wspierające seniorów w Europie. Takie wyjazdy to również sposobność do zwiększenia świadomości na temat różnorodności kulturowej oraz idei wspólnoty. Jak zauważyła Elżbieta - jedna z uczestniczek wyjazdu: "Dzięki programowi Erasmus+ uświadomiłam sobie, że nie musimy mówić: Oni Hiszpanie, tylko My Europejczycy."

Warto wspomnieć, że każdy wyjazd seniorów z programem Erasmus+ jest poprzedzony serią zajęć, na których uczestnicy dowiadują się, czym jest program Erasmus+ i jakie wartości Unii Europejskiej promuje program. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do wyjazdu i zyskać z niego jak najwięcej, tym bardziej, że główne cele tej inicjatywy to promowanie wartości włączenia i różnorodności, tolerancji, udziału w życiu demokratycznym, a także upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności. Ten i poprzedni wyjazd do Włoch, miał umożliwić seniorom bezpośrednio doświadczyć różnorodnych kultur, co w efekcie sprzyja większemu zrozumieniu i akceptacji dla odmiennych tradycji, zwyczajów i stylów życia. Spotkania z mieszkańcami w różnym wieku z innych krajów pozwalają na wymianę doświadczeń i poglądów, co buduje mosty międzykulturowe. Udział we wspólnych warsztatach zachęca do współpracy i integracji oraz rozwija takie kompetencje w zakresie komunikacji czy pracy zespołowej. Warsztaty edukacyjne oferują możliwość nauki nowych umiejętności i poszerzenia wiedzy. Podnosi to samoocenę i motywację seniorów do aktywnego udziału w społeczeństwie. Udział w zajęciach językowych pomaga przełamać bariery komunikacyjne, co jest kluczowe dla zrozumienia i współpracy międzynarodowej. Bezpośredni kontakt z osobami z innych kultur pozwala na weryfikację stereotypów oraz uprzedzeń, a to prowadzi do bardziej otwartych i tolerancyjnych postaw.

Mobilności edukacyjne Erasmus+ dla osób dorosłych to zwykle okazja do tego by każdą wolną chwilę wykorzystać aktywnie na zwiedzanie miejsc o dużym znaczeniu historycznym i kulturowym. Dzięki temu zwiększa się świadomość wspólnego europejskiego dziedzictwa.

Takie wyjazdy są fantastycznym polem doświadczalnym do przetestowania umiejętności, które seniorzy na co dzień zdobywają w SUTW np. podczas zajęć „Smart Senior”. Podczas wyjazdu uczestnicy wyjazdu mogli wielokrotnie wykorzystać i doskonalić kompetencje cyfrowe używając podstawowych narzędzi, które mają w telefonie, ułatwiających nawiązywanie kontaktów czy podróżowanie (np. nawigacja, tłumacz, komunikator, obróbka zdjęć).

Co więcej, seniorzy przekonali się, że Erasmus+ naprawdę łączy pokolenia i że nie jest to zwykły slogan. Ludzie w różnym wieku szybko znajdują wspólny temat do dyskusji, gdyż i jedni i drudzy podróżują z Erasmusem.  Pytanie „Gdzie byłeś na Erasmusie?” może zadać student uczelni wyższej, uczeń szkoły zawodowej czy senior.

Podsumowując, tego typu inicjatywy dla seniorów jakie podejmuje CKU Sopot dzięki programowi Erasmus+ to nie tylko okazja do nauki i rozwoju osobistego, ale również ważne narzędzie promowania wartości europejskich takich jak włączenie, różnorodność, tolerancja i demokracja.

Powoli zbliża się koniec pierwszego projektu i czas podsumowań dotychczasowych aktywności. W ramach działań promocyjnych 11 czerwca 2024 roku odbyło się w Sopocie spotkanie integracyjne uczestników obydwu wyjazdów edukacyjnych do Włoch i Hiszpanii, aby wspólnie podsumować przygodę z Erasmusem+.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Z Erasmusem po Europie, sopoccy seniorzy w …”- projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu: Erasmus+. Typ akcji: KA120-ADU-Akredytacja Erasmus w sektorze edukacji dorosłych. Numer akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-ADU-000105729. Numer projektu: 2023-1-PL-KA121-ADU-000126604. Okres projektu: 01.06.2023-31.08.2024