Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Czy wszystko ok? - rozpoczęcie kolejnego etapu kampanii projektu TABASCO nt. przemocy w sieci (15/19.05.2023)

Do kampanii przyłączyły się następujące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Sopotu: Zespół Szkół TechnicznychSzkoła Podstawowa nr 8, a także 1LO i 2LO . W poniedziałek 15 maja rozpoczął się cykl warsztatów dot. promowania uczciwego zachowania w sieci. 

„Czy wszystko ok?” - to hasło przewodnie cyklu spotkań, podczas których poruszany jest temat cyberprzemocy, nieetycznych zachowań w sieci czy bezpieczeństwa użytkowników Internetu. Podczas zajęć młodzież tworzy scenariusze, na podstawie których w kolejnym tygodniu w sopockim CKU młodzież będzie opowiadać swoje historie o przemocy w Internecie za pomocą krótkich filmów animowanych. Animacje będą przedstawiać zjawisko cyberprzemocy „oczami uczniów”. Filmy będą wykorzystane w dalszej fazie kampanii oraz promowane m.in. na stronie internetowej projektu TABASCO.

Podobne działania trwają w Bułgarii, Portugalii, Rumunii, w Niderlandach oraz we Włoszech. Projekt realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ .  

Przed nami jeszcze inne działania. O szczegółach poinformujemy wkrótce.