Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Seminarium - “Doradztwo zawodowe w czasach antropocenu – w jaki sposób wykorzystać potencjał modelu ekokariery w edukacji na rzecz kształcenia nowych kadr w sektorze Morskiej Energetyki Wiatrowej?”

ZAPROSZENIE

  na Seminarium  Sopockiej Sieci Doradztwa Zawodowego

PT: “ Doradztwo zawodowe w czasach antropocenu – w  jaki sposób  wykorzystać potencjał modelu ekokariery w edukacji na rzecz kształcenia nowych kadr w sektorze Morskiej Energetyki Wiatrowej?”

TERMIN:  02.06.2023, GODZ. 11.00 - 15.00

 1. Seminarium; godz. 11.00 – 13.30
 2. Wydarzenie towarzyszące; BALTIC HORIZONS Wystawa PGS  godz. 14.00 - 15.00

LINK DO REJESTRACJI:  https://forms.gle/tHDfSaympcpesbFw5

Zapraszamy  do udziału w spotkaniu, podczas którego chcemy podjąć dialog edukacji z przedstawicielami firm współtworzących nowo powstający sektor Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) o aktualnych potrzebach i problemach ogniskujących się wokół aktualnych trendów edukacji i pracy.

W marcu odbyły się pierwsze pomorskie targi edukacyjne EDU OFFSHORE WIND, których celem było zwrócenie uwagi młodzieży, by uwzględniła w swoich perspektywach edukacyjnych i zawodowych Morską Energetykę Wiatrową. Podczas prowadzonych debat wielokrotnie padało pytanie:

JAK ZAINTERESOWAĆ MŁODZIEŻ BRANŻĄ MEW? 

Stało się ono dla nas inspiracją do zaproszenia pracodawców i przedstawicieli edukacji w celu wspólnej dyskusji i poszukiwania praktycznych rozwiązań wykorzystania potencjału wynikającego z obecności doradztwa zawodowego w szkołach, na rzecz budowania kadr dla MEW.  Ale również do poszukiwania odpowiedzi na to, w jaki sposób kryzys klimatyczny łączy interesy przedstawicieli wszystkich branż gospodarki, samorządu, edukacji, kultury i sztuki?

Punktem wyjścia do dyskusji  będzie wykład dr Joanny Nawój-Połoczańskiej  pt: “Doradztwo zawodowe w czasach antropocenu – o możliwościach zastosowania ekologicznego modelu kariery. Aplikacje praktyczne”. Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy. Zaprezentowane zostaną rozwiązania metodyczne, mające na celu pobudzenie refleksji nad modelem kariery, opartym na świadomości ekologicznej i nowych możliwościach rozwoju zawodowego w branżach związanych z alternatywnymi źródłami energii.

Kariera będąca polem napięć i kryzysów w epoce antropocenu, tworzy równocześnie przestrzeń do interwencji edukacyjnych, a poprzez to możliwość wywierania wpływu na kształtowanie polityki proekologicznej. Problematyka spotkania będzie zatem zogniskowana wokół potrzeby włączenia nowych rozwiązań i wartości do ścieżek kariery w kontekście wyzwań kryzysu planetarnego i zagrożonego dobrostanu psychicznego. Podjęta zostanie próba zastosowania  nowego modelu leżącego u podstaw odpowiedzialnych karier, dzięki którym możliwym stanie się aktywne zapobieganie dalszym konsekwencjom destabilizacji  klimatu w obrębie podejmowanych ról zawodowych.

W interdyscyplinarnym gronie  chcemy podjąć dialog i poszukiwać odpowiedzi na pytania:

 • Jak budować ścieżki edukacyjno-zawodowe oparte na świadomości ekologicznej?
 • W jaki sposób wykorzystać potencjał doradztwa zawodowego w szkołach na rzecz pozyskiwania nowych kadr dla branży MEW?
 • W jaki sposób przedstawiciele biznesu mogą wspierać uczniów w projektowaniu karier i podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez współpracę z edukacją?
 • Aż wreszcie - jak wspólnie możemy zadbać o środowisko naturalne i zapobiec pogłębianiu solastalgii?

PROGRAM

 1. Otwarcie spotkania -  Piotr Płocki, Naczelnik Wydziału Oświaty, Urząd Miasta Sopotu  (10  min)
 2. “Life Design - projektowanie życia” -  doradztwo zawodowe jako przestrzeń współpracy edukacji i biznesu na rzecz wsparcia kompetencji konstruowania ścieżek kariery przez młodzieży - Anna Dukowska CKU Sopot (10 min.)
 3.  “Doradztwo zawodowe w czasach antropocenu – o możliwościach zastosowania ekologicznego modelu kariery. Aplikacje praktyczne” -  dr Joanna Nawój-Połoczańska UAM (30 min)
 4. “Dlaczego potrzebny jest nam wiatr?”-  specjalista ds środowiskowych perspektywa naukowa - dr Dorota Bastrikin - Environmental Consents & Permits Manager, Equinor Polska (20 min)
 5. Morska Energetyka Wiatrowa/ Offshore Wind  - perspektywy rozwoju sektora gospodarki  i potrzeby kadrowe -  Łukasz Kneba, CO MADE Sp. z o. o. Krzysztof Tomaszewski (30 min)
 6. Praca u podstaw: jak dotrzeć do młodych, by zaciekawić ich branżą morską, i co zrobić, by z blue-/greenwashingu zostało tylko blue and green? - Joanna Łaszcz, Inkubator STARTER (20 min)
 7. Sesja warsztatowo networkingowa ( 45 min)

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE:

Wystawa Baltic Horizons - Oprowadzanie kuratorskie, ; Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

O wystawie: “ Sztuka jest kluczem do budowania kreatywnych miast. Wpływa na kształtowanie i integrację lokalnej społeczności. Pomaga budować świadomość i uwrażliwia. Sztuka jest katalizatorem nowych pomysłów. Potrafi precyzyjnie wskazywać problemy ekologiczne, społeczne czy estetyczne. Definiuje wyzwania i wskazuje recepty. Jest płaszczyzną projektowania przyszłości.

Idea Konkursu Baltic Horizons powstała z przekonania, że sztuka jest najlepszym polem dyskusji o wyzwaniach współczesności. Artystyczne tradycje Sopotu jako miejsca rozwoju sztuki, oraz ponad trzydziestoletnie doświadczenie ERGO Hestii w realizacji i wspieraniu sztuki na różnych polach, stały się podstawą zawiązania szerokiej, międzynarodowej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Poprzez Konkurs Baltic Horizons Miasto Sopot oraz ERGO Hestia, wspólnie z partnerskimi instytucjami kultury Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii, zwracają uwagę na zmiany klimatyczne regionu i wspierają zarówno rozwój świadomości klimatycznej, jak i  zachęcają do zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni.”   (cyt. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie )

Baltic Horizons - Konkurs

 

PRELEGENTKI/CI:

dr Joanna Nawój-Połoczańska - adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego, licencjonowania doradczyni zawodu. W pracy badawczej koncentruje się na ekonomiczno-instytucjonalnych uwikłaniach doradztwa zawodowego oraz możliwościach osiągania homeostazy antropogenicznej poprzez pracę. Autorka biofilnego modelu ekokariery, poszukuje wyznaczników niezależnych, autonomicznych decyzji edukacyjno-zawodowych. Interesuje się współczesnymi formami konstruowania wiedzy zawodoznawczej  i metodyką nauczania doradztwa zawodowego. Łączy pracę naukową z praktyką.

dr Dorota Bastrikin - Environmental Consents & Permits Manager, Equinor Polska.  Konsultant doświadczony w zarządzaniu projektami związanymi z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz morskimi działaniami w zakresie energii odnawialnej. Posiada doktorat z nauk o morzu. Na obecnym stanowisku w Equinor Polska zajmuje się pozwoleniami na realizację projektów morskiej energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Jej doświadczenie projektowe obejmuje Morze Północne, Morze Irlandzkie, Morze Śródziemne, wody przybrzeżne u wybrzeży Brazylii, Afryki Zachodniej i Filipin.

https://www.equinor.pl/

Łukasz Kneba urodził się w Gdańsku w 1984 roku, studiował inżynierię lądową, spawalnictwo oraz morską energetykę wiatrową na Politechnice Gdańskiej. Posiada ukończone studia MBA Leadership. 14 lat doświadczenia w realizacji projektów morskich i offshore w polskich lokalizacjach łańcucha dostaw. Przez ponad 10 lat świadczył usługi remontowe i nadzorował budowę konstrukcji stalowych dla największych armatorów statków i promów. Odpowiadał za dostawę stalowych konstrukcji offshore i rurociągów na rynek norweski. Łukasz aktywnie angażuje się również w rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej oraz jest jednym ze współorganizatorów  “EDU Offshore Wind” - wydarzenia dedykowanego dla szkół średnich, odbywającego się corocznie w hali AmberExpo w Gdańsku.

 https://comade.pl/

Krzysztof Tomaszewski, Członek Zarządu ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw, restrukturyzacji, inwestycji i zarządzania projektami z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektach głównie przemysłowych. Funkcje w działach rozwoju i strategii oraz finansowych na różnych poziomach korporacji. Piastujący różne funkcje w sektorze prywatnym oraz w spółkach z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa . Jego doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów działających w sektorze stoczniowym, hutniczym oraz odnawialnych źródeł energii. Krzysztof jest współzałożycielem CEE oraz PAR, w których to świadczy doradztwo strategiczne, finansowe oraz w zakresie HR. Wcześniej pracował w PGZ Stocznia Wojenna, GSG Towers i ISD Huta Częstochowa

https://przemyslowa-akademia.pl/; https://cee-energy.com/

Joanna Łaszcz, Inkubator STARTER, Dział Edukacji Przedsiębiorczej - z wykształcenia filolog rosyjska (specjalność nauczycielska), od ponad 6 lat zaangażowana w działania edukacyjne dla różnych podmiotów (edukacja formalna i pozaformalna oraz edukacja dorosłych), przez 3 lata pracowała w jednym z gdańskich liceów. W Inkubatorze STARTER odpowiedzialna za projekty edukacyjne rozwijające przedsiębiorczość wśród uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych z Gdańsku i z regionu. Z ramienia Startera tworzy, prowadzi oraz koordynuje warsztaty dotyczące branży morskiej i sektora morskiej energetyki wiatrowej (offshore wind) w ramach działań związanych z I Edukacyjnymi Targami Kariery EDU OFFSHORE WIND 2023.

Anna Dukowska (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie) -  Powiatowy Konsultant ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Sopocie, koordynatorka Sopockiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Z tematyka doradztw zawodowego, rozowjem i projektowaniem karier związana od 16 lat. W swojej pracy łączy tematy edukacji i biznesu wdrażając w życie założenia Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego “Przystanek Praca”

 

ORGANIZATOR: Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego / Centrum Kształcenia Ustawicznego Sopot

WSPÓŁORGANIZACJA: COMADE/CEE Energy Group/ Inkubator STARTER /Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT: Prezydent Miasta Sopot